SÁCH TOÁN 8 TẬP 2

Giải bài xích tập trang 62, 63 bài xích 2 Định lí hòn đảo và hệ trái của định lí Talet Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 6: Tìm các cặp đường thẳng song song vào hình 13 và phân tích và lý giải vì sao chúng tuy nhiên song...

Bạn đang xem: Sách toán 8 tập 2


Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm các cặp con đường thẳng tuy nhiên song trong hình 13 và phân tích và lý giải vì sao chúng tuy vậy song.

*

Giải:

Trên hình 13a ta có:

(fracAPPB) = (frac38); (fracAMMC)= (frac515) = (frac13) vì (frac38) ≠ (frac13) nên (fracAPPB) ≠ (fracAMMC) => PM cùng MC không song song.

Ta có (left.eginmatrix &fracCNNB=frac217=3 \ và fracCMMA=frac155=3 endmatrix ight} => fracCMMA=fracCNNB) => MN//AB

Trong hình 13b 

Ta có: (fracOA"A"A) = (frac23); (fracOB"B"B) = (frac34,5) = (frac23) 

=> (fracOA"A"A) = (fracOB"B"B) => A"B" // AB (1)

Mà (widehatB"A"O) = (widehatOA"B") lại so le trong

Suy ra A"B" // A"B" (2)

Từ 1 và 2 suy ra AB // A"B" // A"B"

Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Tính những độ lâu năm x,y vào hình 14.

*

Giải:

* trong hình 14a

MN // EF => (fracMNEF) = (fracMDDE)

mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5

Nên (frac8x) = (frac9,537,5) => x= (frac8.37.59.5) = (frac60019) ≈ 31,6

* trong hình 14b

Ta có A"B" ⊥ AA"(gt) với AB ⊥ AA"(gt)

=> A"B" // AB => (fracA"OOA) = (fracA"B"AB) hay (frac36) = (frac4,2x)

x = (frac6.4,23) = 8.4

∆ABO vuông trên A

=> OB2 = y2 = OA2 + AB2

=> y2 = 62+ 8,42

=> y2 = 106,56

=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

a) Để chi đoạn trực tiếp AB thành tía đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.

Hãy mô tả giải pháp làm trên và lý giải vì sao những đoạn AC,CD,DB bằng nhau?

b) bằng phương pháp tương tự, hãy chi đoạn thẳng AB đến trước thành 5 đoạn bởi nhau. Hỏi có cách nào khác với bí quyết làm trên cơ mà vẫn rất có thể chia đoạn AB cho trước thành 5 đoạn bởi nhau?

*

Giải: 

a) mô tả bí quyết làm:

Vẽ đoạn PQ tuy vậy song cùng với AB. PQ bao gồm độ dài bằng 3 đối kháng vị

- khẳng định giao điểm O của nhị đoạn thẳng PB với QA.

- Vẽ các đường trực tiếp EO, FO cắt AB tại C cùng D.

Xem thêm: Bóng Tập Thể Dục Với Bóng Như Thế Nào? Tác Dụng Và Các Bài Tập Yoga Với Bóng Như Thế Nào

Chứng minh AC=CD=DB

∆OPE và ∆OBD tất cả PE//DB nên (fracDBPE) = (fracODOE) (1)

∆OEF và ∆ODC bao gồm PE // CD nên (fracCDEF) = (fracODOE) (2)

Từ 1 và 2 suy ra:

(fracDBPE) = (fracCDEF) mà PE = EF đề nghị DB = CD.

Chứng minh tương tự: (fracACDF) = (fracCDEF) nên AC = CD.

Vây: DB = CD = AC.

b) tựa như chia đoạn trực tiếp AB thành 5 đoạn bằng nhau triển khai như mẫu vẽ sau:

Ta rất có thể chia đoạn trực tiếp AB thành 5 đoạn thẳng cân nhau như biện pháp sau:

Vẽ 6 đường thẳng tuy nhiên song biện pháp đều nhau( rất có thể dùng thước kẻ để vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A cùng B ở hai tuyến phố thẳng kế bên cùng thì những đường thẳng tuy vậy song căt AB phân thành 5 phần bằng nhau. 

Bài 9 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

 Cho tam giác ABC cùng điểm D bên trên cạnh AB làm thế nào để cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B mang lại cạnh AC

Giải:

Gọi DH với BK thứu tự là khoảng cách từ B cùng D mang lại cạnh AC.

Ta tất cả DH // BK (cùng vuông góc với AC)

=> (fracDHBK) = (fracADAB) 

Mà AB = AD + DB

=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)

Vậy (fracDHBK) = (frac13,518) = (frac34)

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B cho AC bằng (frac34)

Bài 10 trang 63 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC tất cả đường cao AH. Đường trực tiếp d tuy vậy song cùng với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo sản phẩm tự tại những điểm B", C" và H"(h.16)

a) chứng tỏ rằng:

(fracAH"AH) = (fracB"C"BC).

b) Áp dụng: cho biết AH" = (frac13) AH và mặc tích tam giác ABC là 67.5 cm2

Tính diện tích s tam giác AB"C".

*

Giải:

a) triệu chứng minh (fracAH"AH) = (fracB"C"BC) 

Vì B"C" // cùng với BC => (fracB"C"BC) = (fracAB"AB) (1)

Trong ∆ABH gồm BH" // bảo hành => (fracAH"AH) = (fracAB"BC) (2)

Từ 1 và 2 => (fracB"C"BC) = (fracAH"AH)

b) B"C" // BC mà AH ⊥ BC đề nghị AH" ⊥ B"C" tuyệt AH" là mặt đường cao của tam giác AB"C".

Áp dụng tác dụng câu a) ta có: AH" = (frac13) AH

(fracB"C"BC) = (fracAH"AH) = (frac13) => B"C" = (frac13) BC

=> SAB’C’= (frac12) AH".B"C" = (frac12).(frac13)AH.(frac13)BC