≡ ╳ ĐỀ THEO KỸ NĂNG TỪ VỰNG - CHỮ HÁN NGỮ PHÁP ĐỌC HIỂU NGHE HIỂU ĐỀ THI CHUẨN JLPT

MINANO NIHONGO 2 - HONSATSU PDF DOWNLOAD

*

Minano Nihongo 2 -Honsatsu(tương ứng với trình độ N4) là cuốn giáo trình tiếng Nhật được hầu hết tất học viêncác cơ sở giảng dạy tiếng Nhật tin dùng. Đây là cuốn sách chính trongbộ giáo trình Minna no Nihongo trung cấp, được biên soạn nhằm phối hợp với các cuốn sách khác trong bộ để phát triển và thực hành cho người học toàn diện các kỹ năng tiếng cho người học. JLPT Test xin được gửi đến các bạn bản Pdf của cuốn sách

1. Về Minano Nihongo 2 - Honsatsu pdf

Giáo trình Minna no nihongo - Honsatsu 2 có phạmphạm vi từ bài 26 đến bài 50, trong mỗi bàibao gồm những nội dung chính sau:

文型 (bunkei) – Mẫu câu: Các câu mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần “mẫu câu” trong sách bản dịch)

例文 (reibun) – Ví dụ: Các đoạn hội thoại mẫu sử dụng cấu trúc ngữ pháp học trong bài (được dịch ở phần “Ví dụ” trong sách bản dịch)

会話 (kaiwa) – Hội thoại: Tình huống hội thoại chính trong bài (được dùng ở phần “hội thoại” trong sách bản dịch)

練習 A (renshuu A) – Luyện tập A: Phần tóm tắt các cấu trúc ngữ pháp trong bài

練習B (renshuu B) – Luyện tập B: Các bài tập đơn giản vận dụng cấu trúc ngữ pháp được học trong bài

練習C (renshuuC) – Luyện tập C: Các bài luyện tập hội thoại sử dụng các mẫu câu được học trong bài

問題 (Mondai) – Vấn đề: Các bài tập nghe và viết, sử dụng các mẫu ngữ pháp có trong bài

2. Các nội dung quan trọng được đính kèm trongMinano Nihongo 2 - Honsatsu Pdf

Phần tóm tắt của phó từ, liên từ và các biểu hiện hội thoại : phần bài tập được đưa vào với mục đích để người học hệ thống lại các phó từ, liên từ và các từ biểu hiện hội thoại đã được giới thiệu trong giáo trình này

Các thể của động từ: Phần này đã tóm tắt lại các thể của động từ đã được đề cập trong giáo trình này cùng với các kết hợp phía sau chúng.

Bạn đang xem: Giáo trình minano nihongo 2 bản tiếng việt

Bảng các nội dung chính đã học của Giáo trình Minna no nihongo sơ cấp 2: Đây là phần tóm tắt những nội dung chính đã được đề cập trong giáo trinh này với trọng tâm là phần luyện tập A,nhằm giúp người học nắm bắt được mối liên hệ giữa những nội dung chính với mẫu câu, ví dụ và phần luyện tập B, luyện tập C.

Tra cứu: Phần này tập hợp các từ vựng, cách nói mới… ở trong các bài từ bài 1 đến bài 50 cùng với số bài mà nó xuất hiện lần đầu tiên.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Thẻ Điện Thoại Đã Nạp Chưa Viettel, Mobi, Vina

3. Cách học giáo trình Minano Nihongo 2 - Honsatsu hiệu quả

Học thật chắc bộ Minna no Nihongo 1 và kiến thức N5: bởi đó là kiến thức nền tảng bắt buộc trước khi người học có thể đến với trình độ N4

Luôn sử dụng song song vớicuốn sách Minna no Nihongo II bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt:Bởi lẽ cuốn sách này sẽ liệt kê những từ vựng và giải thích những mẫu ngữ pháp sẽ xuất hiện trong cuộc sách chính. Đặc biệt sách còn dịch một số đoạn hội thoại và câu văn mẫu thành tiếng Việt.

Học kèm với các cuốn sách khác thuộc bộ giáo trình Minna: Bởi vì các cuốn sách trong bộ giáo trình luôn có sự liên kết và hỗ trợlẫn nhau, các cuốn còn lạichuyên môn tập trung vào từng kỹ năng riêng(25 bài nghe, 25 bài đọc, bài tập luyện tập, hán tự) sẽ giúp người học phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ