Bài tập giờ Pháp cơ bản có đáp án là giữa những từ khóa được tra cứu kiếm các nhất vào google về chủ thể bài tập giờ đồng hồ Pháp cơ phiên bản có đáp án. Trong bài viết này, elaopa.org sẽ viết bài cập nhật bài tập tiếng Pháp cơ phiên bản có đáp án tiên tiến nhất 2020

Bonjour!

Hôm nay, họ sẽ tìm hiểu về Thì hiện trong của giờ đồng hồ Pháp. nói về cơ bản thì Động từ thường hay được phân tách ở Thì hiện trong có quy tắc và tương đối là đơn giản, chỉ trừ một số trường hợp bất luật lệ.

Trong tiếng Pháp, Động từ bỏ được chia thành 03 nhóm:

group 1: Groupe 1: các động từ kết thúc bằng đuôi -ER : chanter, danser, jouer…

group 2 Groupe 2. các động từ dừng lại bằng đuôi – IR: finir, jaunir, …

group 3. Groupe 3 các động tự bất phép tắc
Bạn đang xem: Bài tập tiếng pháp có đáp án

*

tại bài học tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu về cách chia động từ group 1 kết thúc bằng đuôi -ER. tại ngữ pháp của giờ Pháp, đa phần các động tự vừa mới hiện diện gần đây đều thuộc nhóm này: téléphoner (gọi điện), faxer (đánh fax), photocopier (sao chụp), v.v…

I.Cách phân tách động từ:

Je +e : parle (Tôi nói)Tu +es : parles (Bạn nói)Il/Elle +e : parle (Anh/Chị ấy nói)Nous +ons : parlons (Chúng tôi nói)Vous +ez : parlez (Các bạn nói)Ils/Elles +ent : parlent (Các anh chị ấy nói)

II. Bí quyết phát âm và bí quyết viết.

1.Cách phát âm

Ngoại trừ “nous” và “vous”, âm tiết sau cuối của ĐT đợc chia ở những ngôi sót lại là âm câm , chúng ta chỉ phạt âm từ bỏ gốc: je parl-e (/pac/)Với “nous” , “vous”, âm máu cuối -ons /ông/ , -ez/ê/ được đọc lên(Trong bài xích sẽ phiên âm việt hóa luôn cho các bạn dễ vạc âm nha ^^)Lưu ý: âm “i” tại những động từ bỏ khi kết thúc bằng “ier” bắt buộc được phạt âm.VD: étud-ier: J’étudi-e /dzê-tju-đi/


*Xem thêm: Sử Dụng Mặt Nạ Dành Cho Da Hỗn Hợp Tốt Nhất Hiện Nay, Mặt Nạ Nào Tốt Cho Da Dầu Mụn

2 Cách viết

khi bạn viết, âm huyết câm cuối hễ từ có sự biến đổi, mặc dù cách phát âm của bọn chúng không cố kỉnh đổi:ex: Je parle mal l’anglais. Et toi, tu parles bien?(Tôi nói giờ đồng hồ Anh kém cỏi. Còn bạn, các bạn nói tốt chứ?)Khi từ gốc kết thúc bằng “g” hay “c” thì nó sẽ tiến hành viết thành “ge” hoặc “ç”trước “-o”ex: voyag-er: Nous voyageons commenc-er: Nous commençons

3. Cách phát âm và cách viết có khả năng điều chỉnh tùy theo âm tiết sau cuối của Verbe: