Xuân Xuân ơi ! Xuân đang về gồm nỗi vui làm sao vui hơn ngày Xuân đến Xuân Xuân ơi ! Xuân vẫn về giờ chúc giao thừa chào đón mùa Xuân Xuân Xuân ơi ! Xuân cho rồi Cánh én cất cánh về cho tim mình náo nức Xuân Xuân ơi ! Xuân cho rồi gần như đóa mây vàng mừng đón Xuân quý phái Nghe âm vang bao lời chúc yên lành Đất nước gấm hoa yên ấm an vui Bao em thơ khoe áo new tươi cười kính chào một mùa xuân mới Xuân Xuân ơi ! Xuân đang về Kính chúc muôn người với bao điều mong muốn Trong hương thơm Xuân ta vẫy kính chào Kính chúc muôn nhà chạm chán nhiều an vui


Bạn đang xem: Xuân ơi xuân đến rồi


Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giá Kìm Ép Cos Thủy Lực Dùng Pin Zupper Ed, Kìm Ép Cos Thủy Lực Dùng Pin Opt Ep

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.