elaopa.org xin gửi đến bạn đọc tuyển tập 1000 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án với các câu hỏi được biên soạn theo bài học đầy đủ các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao giúp bạn ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 11

*

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11

(mới) Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án năm 2021

Phần 1: Công dân với kinh tế

Phần 2: Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1 (có đáp án)

Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là quá trình

A.Tạo ra của cải vật chất.

B.Sản xuất xã hội.

C.Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với như cầu của mình.

D.Tạo ra cơm ăn, áo mặc, tạo ra tư liệu sản xuất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là

A.Cơ sở tồn tại của xã hội.

B.Tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần.

C.Giúp con người có việc làm.

D.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

A.Mọi hoạt động của xã hội.

B.Số lượng hang hóa trong xã hội

C.Thu nhập của người lao động.

D.Việc làm của người lao động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 4: Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A.Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B.Công cụ lao động.

C.Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D.Cơ sở vật chất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 5: Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

A.Đối tượng lao động.

B.Sức lao động.

C.Tư liệu lao động.

D.Máy móc hiện đại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6: Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

A.Sức lao dộng, đối tượng lao động và lao động.

B.Con người, lao động và máy móc.

C.Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

D.Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 7: Yếu tố nào dưới đây là một trong những đối tượng lao động trong ngành Công nghiệp khai thác?

A.Máy cày.B.Than.

C.Sân bay.D.Nhà xưởng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 8: “Con trâu đi trước, cái cày theo sau” là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá trình lao động?

A.Đối tượng lao động.

B.Tư liệu lao động.

C.Sức lao động.

D.Nguyên liệu lao động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 9: Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong nghành May mặc?

A.Máy may.B.Vải.

C.Thợ may.D.Chỉ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 10: Yếu tố nào dưới đây là đối tượng lao động trong nghành Xây dựng?

A.Xi măng.B.Thợ xây.

Xem thêm: Bóng Đá Tây Ban Nha Mới Nhất, Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Tây Ban Nha

C.Cái bay.D.Giàn giáo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 (có đáp án)

Câu 1: Một sản phẩm trở thành hang hóa cần có mấy điều kiện?

A.Hai điều kiện

B.Bốn điều kiện

C.Ba điều kiện

D.Một điều kiện

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 2: Hàng hóa có hai thuộc tính là

A.Giá trị và giá cả

B.Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng

C.Giá cả và giá trị sử dụng

D.Giá trị và giá trị sử dụng

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 3: Giá trị của hàng hóa là

A.Lao động của từng người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

B.Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóaC.Chi phí làm ra hàng hóa

D.Sức lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 4: Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

A.Người sản xuất cung ứng hàng hóa phù hợp với nhu cầu nhu cầu của người tiêu dùng

B. Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán

C.Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được

D.Người sản xuất cung ứng được hàng hóa có nhiều giá trị sử dụng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5: Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

A.ĐiệnB.Nước máy

C.Không khíD.Rau trồng để bán

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 6: Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

A.5 conB.20 con

C.15 conD.3 con

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 7: Giá trị sử dụng của hàng hóa là

A.Công dụng của sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

B.Sản phẩm thỏa mãn như cầu nào đó của con người

C.Cơ sở của giá trị trao đổi

D.Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng trao đổi giữa các hàng hóa có

A.Giá trị khác nhau

B.Giá cả khác nhau

C.Giá trị sử dụng khác nhau

D.Số lượng khác nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

A.Chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng

B.Chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau

C.Chúng có giá trị bằng nhau

D.Chúng đều là sản phẩm của lao động

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 10: Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả hàng hóa là

A.Quan hệ giữa người bán và người mua

B.Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa

C.Giá trị của hàng hóa

D.Tổng chi phí sản xuất và lợi nhuận

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án)

Câu 1: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?

A.Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa

B.Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

C.Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa

D.Chi phí để sản xuất ra hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 2: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho

A.Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết

B.Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

C.Lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết

D.Lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 3: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

A.Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết

B.Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

C.Thời gian lao đông cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

D.Thời gian lao đông cá biệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 4: Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?

A.Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa

B.Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa

C.Nền sản xuất hàng hóa

D.Mọi nền sản xuất

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 5: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng

A.Tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa

B.Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

C.Tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất

D.Tổng thời gian để sản xuất ra hàng hóa

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 6: Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục

A.Giá trị trao đổi

B.Giá trị hàng hóa

C.Giá trị sử dụng của hàng hóa

D.Thời gian lao động cá biệt

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 7: Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?

A.Cung-cầu, cạnh tranh

B.Nhu cầu của người tiêu dùng

C.Khả năng của người sản xuất

D.Số lượng hàng hóa trên thị trường

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 8: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?

A.Giá cả thị trường

B.Số lượng hoàng hóa trên thị trường

C.Nhu cầu của người tiêu dùng

D.Nhu cầu của người sản xuất

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

Giáo dục cấp 1, 2
Giáo dục cấp 3