Sách giáo khoa hóa học lớp 8

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Sở Giáo Dục cùng Đào Tạo biên soạn.Sách có 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước với Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học lớp 8

Mngơi nghỉ đầu môn hóa học
Bài 2. Chất – Hóa học 8Bài 3. Bài thực hành 1Bài 4. Nguyên ổn tử – Hóa học 8Bài 5. Ngulặng tố chất hóa học – Hóa học 8Bài 6. Đơn chất với phù hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành thực tế 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề kiểm tra 15 phút ít – Chương 1 – Hóa học tập 8Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 1 – Hóa học 8CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến hóa chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành thực tế 3Bài 15. Định cách thức bảo toàn trọng lượng – Hóa học tập 8Bài 16. Pmùi hương trình chất hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề bình chọn 15 phút – Chương thơm 2 – Hóa học 8Đề khám nghiệm 45 phút ít (1 tiết) – Chương thơm 2 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học 8Bài 19. Chuyển đổi giữa cân nặng thể tích và lượng chấtBài 20. Tỉ khối của hóa học khíBài 21. Tính theo cách làm hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23.

Xem thêm: Máy Dập Ghim Đóng Sách - Máy Bấm Ghim Dập Ghim Đại Đóng Sách Hạng Nặng

Bài luyện tập 4Đề bình chọn 15 phút – Chương thơm 3 – Hóa học tập 8Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương 3 – Hóa học 8Đề khám nghiệm học tập kì 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính hóa học của oxiBài 25. Sự lão hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài rèn luyện 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành 4Đề soát sổ 15 phút ít – Chương thơm 4 – Hóa học 8Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Cmùi hương 4 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng lão hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – Hóa học tập 8Bài 35. Bài thực hành 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành thực tế 6Đề kiểm tra 15 phút ít – Cmùi hương 5 – Hóa học tập 8Đề đánh giá 45 phút ít (1 tiết) – Chương thơm 5 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ tan của một chất trong nước – Hóa học 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44. Bài rèn luyện 8 – Hóa học 8Bài 45. Bài thực hành thực tế 7Đề kiểm tra 15 phút ít – Chương 6 – Hóa học 8Đề chất vấn 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương 6 – Hóa học 8Đề chất vấn học tập kì 2 – Hóa học 8