*

Hướng dẫn

 

*

Đăng ký

 

*

Hỏi đáp
Bạn đang xem: Violympic

Trang chủThông báoViolympic giờ AnhTiếng Anh tè HọcChương trình luyện ngheSắp xếp lại câuPhiếu bài xích tập cuối tuầnBài tập hiểu hiểuKhủng long học tiếng AnhHọc liệuHọc thửHướng dẫn

Đề đánh giá phần 1

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 1 Phần 1: từ ĐỀ SỐ 1 mang đến ĐỀ SỐ 10  ĐỀ SỐ 1 ĐỀ SỐ 2 ĐỀ SỐ 3 ĐỀ SỐ 4 ĐỀ SỐ 5             ĐỀ SỐ 6 ĐỀ SỐ 7 ĐỀ SỐ 8 ĐỀ SỐ 9 ĐỀ SỐ 10 Phần 2: từ ĐỀ SỐ 11 đến ĐỀ SỐ 20  ĐỀ SỐ 11 ĐỀ SỐ 12 ĐỀ SỐ 13 ĐỀ SỐ 14 ĐỀ SỐ 15             ĐỀ SỐ 16 ĐỀ SỐ 17 ĐỀ SỐ 18 ĐỀ SỐ 19 ĐỀ SỐ 20

 

 

Đề soát sổ phần 2

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 2
 
Phần 3: trường đoản cú ĐỀ SỐ 21 mang đến ĐỀ SỐ 30
 
ĐỀ SỐ 21 ĐỀ SỐ 22 ĐỀ SỐ 23 ĐỀ SỐ 24 ĐỀ SỐ 25
         
    
ĐỀ SỐ 26 ĐỀ SỐ 27 ĐỀ SỐ 28 ĐỀ SỐ 29 ĐỀ SỐ 30
 
Phần 4: từ bỏ ĐỀ SỐ 31 mang đến ĐỀ SỐ 40
 
    
ĐỀ SỐ 31 ĐỀ SỐ 32 ĐỀ SỐ 33 ĐỀ SỐ 34 ĐỀ SỐ 35
         
    
ĐỀ SỐ 36 ĐỀ SỐ 37 ĐỀ SỐ 38 ĐỀ SỐ 39 ĐỀ SỐ 40

 

 

Đề bình chọn phần 3

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 3
 
Phần 3: từ ĐỀ SỐ 41 đến ĐỀ SỐ 50
 
    
ĐỀ SỐ 41 ĐỀ SỐ 42 ĐỀ SỐ 43 ĐỀ SỐ 44 ĐỀ SỐ 45
         
    
ĐỀ SỐ 46 ĐỀ SỐ 47 ĐỀ SỐ 48 ĐỀ SỐ 49 ĐỀ SỐ 50
 
Phần 4: trường đoản cú ĐỀ SỐ 51 đến ĐỀ SỐ 60
 
    
ĐỀ SỐ 51 ĐỀ SỐ 52 ĐỀ SỐ 53 ĐỀ SỐ 54 ĐỀ SỐ 55
         
    
ĐỀ SỐ 56 ĐỀ SỐ 57 ĐỀ SỐ 58 ĐỀ SỐ 59 ĐỀ SỐ 60


Đề soát sổ phần 4

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 4
 
Phần 4: trường đoản cú ĐỀ SỐ 61 mang lại ĐỀ SỐ 70
 
ĐỀ SỐ 61 ĐỀ SỐ 62 ĐỀ SỐ 63 ĐỀ SỐ 64 ĐỀ SỐ 65
         
    
ĐỀ SỐ 66 ĐỀ SỐ 67 ĐỀ SỐ 68 ĐỀ SỐ 69 ĐỀ SỐ 70
 
Phần 5: tự ĐỀ SỐ 71 mang đến ĐỀ SỐ 80
 
    
ĐỀ SỐ 71 ĐỀ SỐ 72 ĐỀ SỐ 73 ĐỀ SỐ 74 ĐỀ SỐ 75
         
    
ĐỀ SỐ 76 ĐỀ SỐ 77 ĐỀ SỐ 78 ĐỀ SỐ 79 ĐỀ SỐ 80


Đề bình chọn phần 5

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 5
 
Phần 6: từ ĐỀ SỐ 81 mang lại ĐỀ SỐ 90
 
ĐỀ SỐ 81 ĐỀ SỐ 82 ĐỀ SỐ 83 ĐỀ SỐ 84 ĐỀ SỐ 85
         
    
ĐỀ SỐ 86 ĐỀ SỐ 87 ĐỀ SỐ 88 ĐỀ SỐ 89 ĐỀ SỐ 90
 
Phần 7: từ ĐỀ SỐ 91 mang lại ĐỀ SỐ 100
 
    
ĐỀ SỐ 91 ĐỀ SỐ 92 ĐỀ SỐ 93 ĐỀ SỐ 94 ĐỀ SỐ 95
         
    
ĐỀ SỐ 96 ĐỀ SỐ 97 ĐỀ SỐ 98 ĐỀ SỐ 99 ĐỀ SỐ 100
Xem thêm: Trưc Tiêp Bông Da - Truc Tiêp Keo Nha Cai

Đề khám nghiệm phần 6

 

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1&2 PHẦN 6
 
Phần 1: từ bỏ ĐỀ SỐ 101 mang lại ĐỀ SỐ 110
 
ĐỀ SỐ 101 ĐỀ SỐ 102 ĐỀ SỐ 103 ĐỀ SỐ 104 ĐỀ SỐ 105
         
    
ĐỀ SỐ 106 ĐỀ SỐ 107 ĐỀ SỐ 108 ĐỀ SỐ 109 ĐỀ SỐ 110
 
Phần 2: trường đoản cú ĐỀ SỐ 111 cho ĐỀ SỐ 120
 
ĐỀ SỐ 111 ĐỀ SỐ 112 ĐỀ SỐ 113 ĐỀ SỐ 114 ĐỀ SỐ 115
         
    
ĐỀ SỐ 116 ĐỀ SỐ 117 ĐỀ SỐ 118 ĐỀ SỐ 119 ĐỀ SỐ 120