*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu phiếu đưa ra 02-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm khẳng định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tiễn xuất quỹ và làm địa thế căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ với kế toán ghi sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu chi thông tư 200

1. Chủng loại phiếu bỏ ra theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU CHI

Ngày…. Tháng…. Năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên bạn nhận tiền:.........................................................................

Lý vì chi:......................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.....................................................

...................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… bệnh từ gốc:

Ngày…. Tháng…. Năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)C

Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)

Người thừa nhận tiền(Ký, chúng ta tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..........................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng góp dấu)

Tải mẫu mã Phiếu đưa ra theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu bỏ ra theo Thông bốn 200:Tải mẫu Phiếu đưa ra theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không thiết lập về được thì hoàn toàn có thể làm theo phong cách sau:

Bước 1: Để lại mail nghỉ ngơi phần comment bên dưới

Bước 2: giữ hộ yêu ước vào mail:elaopa.org
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong muốn tải)

3. Cách lập PHIẾU CHI

Góc trên bên trái của hội chứng từ ghi rõ tên đơn vị và showroom đơn vị.

- Phiếu chi nên đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi buộc phải ghi số quyển với số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi đề xuất đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi yêu cầu ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm đưa ra tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ cửa hàng người dấn tiền.

- mẫu “Lý vị chi” ghi rõ nội dung đưa ra tiền.

- dòng “Số tiền”: Ghi thông qua số hoặc bằng văn bản số chi phí xuất quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng VN, tuyệt USD ...

- Dòng tiếp theo ghi con số chứng tự gốc kèm theo Phiếu chi.

Phiếu đưa ra được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký kết (Ký theo từng liên) của tín đồ lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ bắt đầu được xuất quỹ. Sau khoản thời gian nhận đủ số tiền người nhận tiền nên ghi số tiền đã nhận bằng chữ, cam kết tên cùng ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 lưu giữ ở chỗ lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển mang lại kế toán thuộc với hội chứng từ cội để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho những người nhận tiền.

Xem thêm: 10 Kiểu Nhuộm Tóc Màu Xám Tro Nữ, 8 Màu Nhuộm Tóc Xám Đẹp Nhất 2021 (Vạn Người Mê)

Chú ý:

+ nếu là bỏ ra ngoại tệ cần ghi rõ tỷ giá, solo giá tại thời khắc xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng chi phí ghi sổ.