• bài 1: tính chất hóa học tập của oxit. Khái quát về việc phân một số loại oxit • bài 2: một vài Oxit đặc biệt quan trọng - A. Canxi Oxit • bài xích 2: một số oxit quan trọng đặc biệt - B. Diêm sinh đioxit • bài 3: đặc điểm hóa học của axit • bài 4: một trong những axit quan trọng • bài bác 5: Luyện tập: tính chất hóa học của oxit và axit • bài xích 6: Thực hành: đặc thù hóa học tập của oxit và axit • bài bác 7: tính chất hóa học tập của bazơ • bài xích 8: một trong những bazơ đặc trưng - A.Natri Hidroxit • bài bác 8: một số trong những bazơ quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài 9: đặc điểm hóa học tập của muối bột • bài bác 10: một trong những muối đặc biệt quan trọng • bài bác 11: Phân bón chất hóa học • bài 12: quan hệ giữa những loại hợp hóa học vô cơ • bài xích 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Hoá học 9

• bài 15 : tính chất vật lý của kim loại • bài bác 16 : đặc điểm hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài bác 17 : Dãy chuyển động hóa học tập của kim loại • bài xích 18: Nhôm • bài 19: sắt • bài 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài 21: Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại và đảm bảo an toàn kim loại không trở nên ăn mòn • bài xích 22: luyện tập chương 2: sắt kẽm kim loại • bài bác 23: thực hành thực tế : tính chất hóa học tập của nhôm cùng sắt • bài bác 24: Ôn tập học kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài xích 25: đặc điểm của phi kim • bài xích 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài bác 28: các oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài xích 31: sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài xích 32: luyện tập chương 3: Phi kim - qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài 33: Thực hành: đặc thù hóa học của phi kim với hợp chất của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


• bài 34: định nghĩa về hợp hóa học hữu cơ cùng hóa học hữu cơ • bài bác 35: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài bác 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài bác 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ với khí thiên nhiên • bài 41: xăng • bài bác 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu • bài xích 43: Thực hành: đặc điểm của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài 44: Rượu etylic • bài bác 45: Axit axetic • bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic với axit axetic • bài 47: Chất khủng • bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic cùng chất phệ • bài 49: Thực hành: đặc điểm của rượu với axit • bài xích 50: Glucozơ • bài xích 51: Saccarozơ • bài 52: Tinh bột và xenlulozơ • bài 53: Protein • bài 54: Polime • bài bác 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài xích 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ


Xem thêm: Bệnh Khó Đẻ Ở Lợn Nái Không Đẻ Được, Lợn Nái Đẻ Khó, Can Thiệp Thế Nào

Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Xăng •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime