Tên sản phẩm: Kem Face P1 Ponry trắng da, không còn mụn, hết thâm (hiệu trái rõ sau một tuần lễ dùng) Đánh giá: (89,907 lượt tiến công giá) ⛔️