Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, cũng tương tự hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 giờ đồng hồ Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Thành phố trao giải cuộc thi "olympic tiếng anh trên internet" thành phố sơn la năm học 2021

Mời các em cùng xem thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 cho vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to lớn meet you.

Xem thêm: Kinh Doanh Giá Đỗ Sạch, Năng Xuất Và Hiệu Quả Kinh Tế, Làm Giàu Từ Giá Đỗ Với Số Vốn 5 Triệu Đồng

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Tải file Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
312
Lượt tải: 15.956 Lượt xem: 76.795 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA