Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22


Bạn đang xem: Đề toán lớp 1 học kỳ 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) công dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A. Trang bị bảy, chủ nhật

B. Trang bị hai, lắp thêm ba, sản phẩm tư

C. Sản phẩm hai, máy ba, trang bị tư, trang bị năm

D. Thứ hai, sản phẩm ba, lắp thêm tư, sản phẩm công nghệ năm, vật dụng sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Điện Thoại Htc Desire 630 Chính Hãng, Htc Desire 630 Chính Hãng, Giá Rẻ

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam tất cả 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi trên cây bòng nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99