Kiến thức hóa vô cơ hay hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Mong mỏi xử lý tốt một bài xích tập hóa, đề nghị nắm được phương trình hóa học. Bởi vậy, kiến Guru giữ hộ đến các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô cơ 11 khá đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Các phản ứng hóa học đặc biệt

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ điển phương trình hóa học: Chương Sự điện li

Để thực hiện tốt các phương trình chất hóa học ở chương sự năng lượng điện li, các em yêu cầu nắm được:

- làm phản ứng th-nc (giữa axit với bazơ) tạo ra thành muối và nước.

- Điều kiện để xảy ra phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch chất điện li: sản phẩm tạo thành sau phản nghịch ứng bắt buộc có:

+ chất kết tủa.

+ chất khí.

+ hóa học điện li yếu hèn (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính tan khi những ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ một số kết tủa xuất xắc gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một số trong những chất khí giỏi gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết phù hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết phù hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết phù hợp với H+),...

+ một số muối tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Từ điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa có tính khử (khi tính năng với sắt kẽm kim loại và hiđro), vừa bao gồm tính oxi hóa (khi chức năng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng xem sét từ muối bột amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac và muối amoni:

1.

2.(sản phẩm xuất hiện khói trắng, dùng làm nhận biết NH3)

Amoniac tất cả tính khử bạo gan (do nguyên tố Nitơ có số oxi hoá -3 vào phân tử) và gồm tính bazơ yếu

Muối amoni gần như dễ bị phân hủy bởi vì nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà sản phẩm sinh ra đang khác nhau.

3. Axit nitric với muối nitrat:

Đối với các chất đã ở tầm mức oxi hóa cao nhất, HNO3 bao gồm tính axit như HCl xuất xắc H2SO4 loãng. Quanh đó ra, HNO3 còn có tính oxi hóa mạnh khỏe (do yếu tắc N +5), đưa các chất lên đến mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 chưa hẳn H2 mà là các sản phẩm khử khác của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi bội nghịch ứng với HNO3 đặc sản phẩm khử sinh ra là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng sinh ra nhiều sản phẩm khử khác.

+ Đối với các kim nhiều loại trung bình, yếu đuối như Fe, Cu, Ag thành phầm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong ko khí).

+ Đối với những kim loại mạnh dạn như Al, Mg, Zn xung quanh NO còn có các sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với các chất chưa đạt tới oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có được phản ứng oxi hóa – khử cùng với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 có vai trò như HNO3):

Ngoài tác dụng với kim loại, HNO3 còn chức năng được với những phi kim (P, C, S,...) và các hợp chất khác.

Hỗn hợp HNO3 với HCl với tỉ lệ thành phần 1:3 (nước cường toan) đang hòa chảy được các kim các loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối bột nitrat hồ hết tan, có xẩy ra phản ứng hội đàm ion trong dung dịch với các muối khác:

Ngoài ra, những muối nitrat đều có xảy ra bội phản ứng nhiệt phân. Thành phầm của phản bội ứng còn tùy vào gốc sắt kẽm kim loại tạo thành.

+ kim loại trước Mg: sản phẩm là muối nitrit và khí O2:

+ kim loại từ Mg → Cu: thành phầm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 cùng O2.

+ kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 với O2.

4. Photpho:

Photpho vừa gồm tính lão hóa (khi công dụng với kim loại, xuống mức oxi hóa -3), có tính lão hóa (khi tính năng với những chất có tính lão hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tăng thêm +3, +5).

5. Axit photphoric và muối photphat:

Axit photphoric là axit ba nấc, bao gồm độ táo tợn trung bình.

Trong phòng xem sét Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P tính năng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận biết ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Tự điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa gồm tính oxi hóa, vừa có tính khử, nhưng tính khử đặc thù hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + co Zn + CO2

3.CuO + teo Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Co + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 co +H2O

8.

CO vừa bao gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, bao gồm phản ứng với những kim một số loại khi ở ánh sáng cao yêu cầu không cần sử dụng CO2 để dập tắt các đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 làm phản ứng với dung dịch bazơ chế tác muối cacbonat cùng hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không bao gồm O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat cùng hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường thiên nhiên bazơ yếu.

3. Silic cùng hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc rét Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim chuyển động hóa học yếu hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, không tan trong nước, công dụng với hỗn hợp kiềm cùng oxit bazơ tạo thành muối silicat.

Xem thêm: Đồ Trang Điểm Cho Học Sinh Cấp 2, Bộ Trang Điểm Dành Cho Học Sinh

*

Từ điển phương trình hóa học

Với các phương trình chất hóa học trên đây, kiến Guru ý muốn rằng để giúp đỡ ích các em xuyên thấu trong quá trình học tập.