Mô tả: - chất liệu: Kim tuyến teo giãn- cách thức: Khổ 1m50 (±2), nhiều năm 2m3- kháng khuẩn bảo đảm sức khỏe- Hoa văn chăm biệt- Công nghệ: In(*) lưu lại ý:- sản phẩm chưa bao hàm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm cách cắt may và...

Bạn đang xem: 1001 mẫu vải áo dài đẹp đang được ưa chuộng nhấtNhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: DKIA001YAAE024DHASHAAZA

Mô tả: - chất liệu: Kim tuyến co giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), lâu năm 2m3- kháng khuẩn bảo đảm sức khỏe- Hoa văn chuyên biệt- Công nghệ: In(*) lưu ý:- thành phầm chưa bao hàm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất tìm hiểu thêm cách giảm may và...


*

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAD909DHARHAAZA

Mô tả: - hóa học liệu: Satin co giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), dài 2m3- HƯƠNG THƠM + phòng khuẩn bảo vệ sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu giữ ý:- sản phẩm chưa bao hàm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm cách cắt...


*

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAI603DHAPKBAZA

Mô tả: - chất liệu: Satin teo giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), lâu năm 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn bảo vệ sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu giữ ý:- sản phẩm chưa bao hàm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang tính chất xem thêm cách cắt...


*

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAI514DHAHKBAZA

Mô tả: - hóa học liệu: Satin teo giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), lâu năm 2m3- HƯƠNG THƠM + kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe- Hoa văn chăm biệt- Công nghệ: In(*) giữ ý:- sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang tính chất xem thêm cách cắt...


*

Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH462DHAQKBAZA

Mô tả: - chất liệu: Satin teo giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), nhiều năm 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn bảo đảm an toàn sức khỏe- Hoa văn chuyên biệt- Công nghệ: In(*) giữ ý:- thành phầm chưa bao hàm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-403-HAM

Mô tả: - hóa học liệu: Satin co giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), nhiều năm 2m3- HƯƠNG THƠM + phòng khuẩn đảm bảo an toàn sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu ý:- thành phầm chưa bao gồm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-211-HAN

Mô tả: - hóa học liệu: Satin teo giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), dài 2m3- HƯƠNG THƠM + kháng khuẩn đảm bảo an toàn sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu giữ ý:- sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-211-HAN

Mô tả: - chất liệu: Satin co giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), nhiều năm 2m3- HƯƠNG THƠM + kháng khuẩn đảm bảo sức khỏe- Hoa văn chăm biệt- Công nghệ: In(*) giữ ý:- sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-205-HAG

Mô tả: - chất liệu: Satin co giãn- quy trình: Khổ 1m50 (±2), nhiều năm 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn bảo vệ sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu ý:- sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất xem thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-042-HAI

Mô tả: - hóa học liệu: Satin co giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), dài 2m3- HƯƠNG THƠM + phòng khuẩn bảo đảm sức khỏe- Hoa văn chuyên biệt- Công nghệ: In(*) lưu ý:- thành phầm chưa bao gồm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH608DHALHBAZA

Mô tả: - chất liệu: Satin co giãn- cách thức: Khổ 1m50 (±2), dài 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn bảo đảm an toàn sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) giữ ý:- thành phầm chưa bao hàm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang ý nghĩa chất tìm hiểu thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720-241-HAF

Mô tả: - hóa học liệu: Satin co giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), lâu năm 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn đảm bảo an toàn sức khỏe- Hoa văn chăm biệt- Công nghệ: In(*) lưu lại ý:- sản phẩm chưa bao gồm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm cách cắt...


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH041DHAEHBAZA

Mô tả: - chất liệu: Satin teo giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), dài 2m3- HƯƠNG THƠM + chống khuẩn bảo đảm an toàn sức khỏe- Hoa văn chuyên biệt- Công nghệ: In(*) giữ ý:- sản phẩm chưa bao hàm vải quần.- Hình hình ảnh chỉ mang tính chất chất xem thêm cách cắt...

Xem thêm: Ngoại Hạng Anh Hôm Nay, Tin Tưc Bong Đa Anh, Bóng Đá Anh


Nhà cung cấp: Thái Tuấn Fashion

Mã sản phẩm: ASBA720SAAH041DHADHBAZA

Mô tả: - hóa học liệu: Satin teo giãn- quy cách: Khổ 1m50 (±2), lâu năm 2m3- HƯƠNG THƠM + phòng khuẩn bảo đảm an toàn sức khỏe- Hoa văn siêng biệt- Công nghệ: In(*) lưu lại ý:- sản phẩm chưa bao hàm vải quần.- Hình ảnh chỉ mang tính chất tìm hiểu thêm cách cắt...