Các bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 tiếp sau đây sẽ máy cho nhỏ xíu một lượng kiến thức và kỹ năng vô thuộc hữu ích. Những bài tập chia theo từng phần ngữ pháp chính bao hàm kiến thức tổng quan và bài bác luyện tập phù hợp với học sinh tiểu học. Hãy thuộc Monkey tìm hiểu ngay nào !


*

Kiến thức ghi nhớ

Đại tự nhân xưng (Personal Pronouns)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

Tính tự sở hữu(Possessive Adjectives)

I - Tôi

Mine

My - Của tôi

We - chúng tôi, chúng ta

Ours

Our - của bọn chúng tôi, của bọn chúng ta

You (số ít) - Bạn

Yours

Your - Của bạn

You (số nhiều) - những bạn

Yours

Your - của những bạn

He - Anh ấy

His

His - của anh ấy

She - Cô ấy

Hers

Her - của cô ý ấy

It - Nó

Its

Its - Của nó

They - Họ

Theirs

Their - Của họ


Bài tập thực hànhExercise 1: kết thúc câu có áp dụng tính trường đoản cú sở hữu

my

our

your

his

her

its

their


She is waiting for ______ friends

I am writing _____ address

We are washing ______ feet

They are doing _______ homeworks

Is he washing ______ bike?

My parents are cleaning ______ bedrooms

I lượt thích ___ lovely house

Tom loves ____ brothers và sisters

Exercise 2: hoàn thành câu sử dụng các đại trường đoản cú sở hữu
mineoursyourshishersitstheirs

Whose pen is this? It"s my brother"s pen. It’s ______

Whose books are these? They are my books. They"re ______

She has got a lot of toys. They"re _____

Marry, is this đen ball _____?

Whose oto is that? Is it _____? No, it"s not _____. It’s my brother’s

Exercise 3: Chọn câu trả lời đúng trong những câu sau

If you give me some of your sweets, I"ll give you some of my/mine

Do you often go to school with your/yours father?

Lily borrowed me a pen because her/hers was left at home.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra tiếng anh lớp 5

My grandmother came round khổng lồ our/ours house for lunch last sunday.

My T-shirt is not as lovely as your/yours

Mrs. Green got angry because someone had taken her/hers flowers.

Đại từ, tính từ,... Phần nhiều là những các loại từ thông dụng nhập vai trò tạo ra câu bao gồm nghĩa. Vì chưng đó, con phải ôn tập liên tục để thế được cách áp dụng của mỗi các loại từ này. Xung quanh ra, ba chị em hãy giúp bé học những từ loại, tự vựng rộng với bộ chuyện tranh của Monkey Stories để nhỏ đọc viết thành thạo.

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 - Danh từ

Cùng ôn tập kỹ năng và kiến thức về Danh từ trước lúc thực hành bài xích tập nhé!

*

Kiến thức ngữ pháp giờ Anh lớp 5 về danh từ cần ghi nhớ

Danh từ bỏ được phân chia theo những cách như sau

1. Danh từ số không nhiều (Singular Nouns) với Danh trường đoản cú số nhiều (Plural Nouns)

Danh trường đoản cú số ít là danh trường đoản cú đếm được có đơn vị đếm là một : ví dụ như apple, pen, house,...=> a pen ( 1 mẫu bút) , an táo khuyết ( 1 trái táo)Danh từ bỏ số nhiều là số đông danh từ bỏ đếm được với con số từ 2 trở lên: lấy ví dụ như oranges (những trái cam), houses (những ngôi nhà) , pens (những chiếc bút)

2. Danh trường đoản cú đếm được (Countable Nouns) với Danh từ ko đếm được (Uncountable Nouns)

Danh tự đếm được là đều danh từ rất có thể đếm bằng con số. Lấy một ví dụ : A tree, three trees, one hundred trees…Danh từ ko đếm được chỉ phần nhiều thứ bắt buộc đếm được bởi con số. Ví dụ như water (nước), air (không khí), feeling (cảm xúc)...

Cách đưa danh từ bỏ số không nhiều sang danh từ số nhiều

1. Đa số trường phù hợp ta thêm “s” vào sau danh từ

Apple => apples

House => Houses

Candy => candies

Book => books

2. Mọi danh tự tận thuộc ch - sh- s -ss - x - o ta thêm ES

Shoe => Shoes

Glass => Glasses

Potato => Potatoes

3. Danh từ tận thuộc y => gửi y > i cùng thêm es

Ví dụ:

Butterfly => Butterflies

Fly => Flies

Trường vừa lòng ngoại lệ : Boy => Boys

Trường hợp sệt biệt


a tooth (một loại răng)

—>

teeth (những loại răng)

a foot (một bàn chân)

—>

feet (những bàn chân)

a person (một người)

—>

people (những người)

a man (một người bọn ông)

—>

men (những người bọn ông)

a woman (một tín đồ phụ nữ)

—>

women (những người phụ nữ)

a policeman (một cảnh sát)

—>

policemen (những cảnh sát)

a mouse (một con chuột)

—>

mice (những con chuột)

a goose (một nhỏ ngỗng)

—>

geese (những bé ngỗng)

an ox (một bé bò đực)

—>

oxen (những con bò đực)


Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về danh từExercise 1: thay đổi hình thức từ danh tự số ít sang danh trường đoản cú số nhiều cho mỗi từ sau

Singular

Plural

Singular

Plural

Address

Shoe

Street

Toe

Village

City

Home

Parent

Tower

School

Province

Dinner

Hometown

Face

Building

Boy

Exercise

Girl

Partner

Sunday

Project

Library

Tree

Game

Flower

Week

Radio

Family

Computer

Holiday


Exercise 2: Điền danh từ có sẵn vào từng ô thích hợp (Phân nhiều loại danh từ)

Pencil, teacher, classroom, notebook

Book, fireman, police station

Cellphone, house, student, table

Library, park, airplane, bank

Doctor, friend, secretary


Exercise 3: Điền chữ C trước danh trường đoản cú đếm được (Countable noun) cùng chữ U trước danh từ không đếm được (Uncountable noun)

Rice ___

Water ____

Milk ____

Honey____

Apples____

Pizza _____

Fish _____

Grapes_____

Cookies _____

Cheese______

Chocolate _____

Juice_____

Ice-cream _____

Exercise 4: chọn từ đúng trong những câu sau:

A slice/bowl of pizza

A cup/plate of tea

A piece/bowl of cake

A bunch/can of flowers

A bowl/bar of soup

A bag/bottle of juice

A jar/plate of honey

A bottle/a piece of milk

A box/piece of cereal

A glass/slice of coffee

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 về mạo trường đoản cú a/an/the

Mạo trường đoản cú “A” cùng “An” “the” là loại từ thịnh hành mà những con cần nắm vững cách dùng. Cùng luyện tập với những bài bác tập ngữ pháp dưới đây để ôn lại kỹ năng nhé!

*

Exercise 1: Điền vào ô các từ a/an/the

She has got a ___ kitty

Sarah is a _____ pretty girl

John has bought ___ old boat

There is ____ star in the sky

Mary has got ____ uncle

___ man is going khổng lồ his home in this afternoon

Father left _____ táo bị cắn on the table

_____ author is someone who writes books

Exercise 2: Điền a/an/the vào ô tương thích trong đoạn văn sau

Sample 1:

Grandma is ____(1) old lady. She ‘s got ____(2) house near ____ (3) sea.There are ____(4) flowers and ______(5) tree in _____(6) garden. ______(7) tree is _____ (8) tall. It"s ______ (9) táo bị cắn dở tree. Grandma has got _____(10) cat , too. ____ (11) cát is _____ (12) white but it has got _____(13) đen tail. It is ____ (14) old mèo but _____(15) grandma loves it very much.

Sample 2:

London is ____(1) big city. I"ve got many friends there.

Jane is _____ (2) English girl but she lives in ____(3) Portugal

Listen khổng lồ _____(4) woman. She is singing _____(5) nice song.

____(6) sun is in ___ (7) sky

_____ (8) colour of this flower is ___ (9) purple

Mr Ken has got ____ (10) new car

Sample 3:

Mike wanted to buy ____(1) comic book so he went to lớn ____(2) Super - Comic Store. He looked at many comic books và then he saw ___ (3) one. He knew as soon as he saw it that it was ____(4) comic book he wanted khổng lồ buy. He gingerly opened _____(5) book , và read ____(6) few pages. He brought ___ (7) comic book to lớn the front clerk to địa chỉ cửa hàng _____(8) plastic protector and ____ (9) small bag to his order.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 về giới từ

Giới từ vào vai trò quan trọng giúp khẳng định mối tương tác giữa các danh từ khác biệt trong câu. Các loại từ này rất có thể đứng ở các vị trí tùy mục đích sử dụng, hay là trước danh từ với đại từ. Một số giới từ hay được sử dụng gồm:

*

Kiến thức buộc phải ghi nhớ

In + the morning / the afternoon/ the evening/ February/ (the) Spring/ (the) summer/ (the) winter/ 2013/ the 1990s

On + sunday/ Monday morning/ Tuesday afternoon/ Wednesday evening/ my birthday/ a holiday/ the weekend (U.S)

At + night/ 15:30/ noon/ midday/ midnight/ bedtime/ sunrise/ sunset/ the weekend (U.K)

Bài tập thực hànhExercise 1: Điền vào ô trống với những giới trường đoản cú sau: on/ at/ in

My wife"s birthday is ____ April.

My son wakes up ___ 6:00 am.

I was born ____ July.

I was born _____ 1996.

This temple was built ______ the sixth century.

Please come khổng lồ my trang chủ ____ Friday.

The driver will be here ____ an hour.

They work together _____ Sunday afternoon.

My brother has a new job. He works ___ the evening.

We"re going to lớn have a picnic ____ Saturday afternoon. Would you lượt thích to come?

I"ll finish my work _____ an hour. Then, I can go home.

When is the meeting? Is it ____ 2:00 ?

I lượt thích to get up really early _____ sunrise. When the birds start lớn sing.

Tom"s birthday is next week, ____ January 14.

My grandfather was born ____ the 1950s.

Will we be ____ time, or will we miss our flight?

Are there any holidays ___ October?

What time does your mother go lớn bed ____ night?

She moved to lớn the city _____ 2022.

I"m going lớn watch a TV show. It starts _____ midnight.


Ứng dụng học tập tiếng Anh giúp con GIỎI ngữ pháp - SIÊU tự vựng


Tổng hợp 1000+ tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 với 2


Sách tìm hiểu thêm tiếng Anh lớp 5: Tổng phù hợp 8 cuốn sách giỏi nhất mang đến bé


Bài tập tiếng Anh lớp 5 về Wh - Whose/ what/ who/ where/ which/ when/ why/ how

Các từ nhằm hỏi Wh-words là thành tố đặc trưng để xây dựng câu hỏi trong tiếng Anh. Tùy vào mục đích sử dụng là nhằm hỏi thông tin, lý do, thời gian, địa điểm,... Mà lại lựa chọn sử dụng từ nhằm hỏi say đắm hợp. Nhỏ xíu hãy thuộc làm bài xích ngữ pháp dưới đây để nắm rõ cách dùng.

*

Exercise 1: Điền vào ô trống những từ say mê hợp

_____ is your mom in bed? She has a bad headache

_____ floor is the classroom on? On the second floor.

_____ were you born? In Paris

_____ tall is your brother?

_____ much did you pay for that computer?

_____ is she spending her summer holiday? In China

_____ did your brother get married? Last week

_____ bởi vì you flight khổng lồ Hanoi with? My parents

_____ often bởi you spend postcards? Never

_____ bởi you usually park your car? In the oto park

_____ did you pay the electricity bill? By credit card

_____ would you like to drink? Some beer, please

_____ coat vì you prefer? The black or the blue one?

_____ far is the shopping center?

_____ have you been doing lately?

_____ many friends have she got? Not many

_____ much does she weigh?

_____ do you think about Sonia"s friend? He is handsome

_____ are you meeting Hanna? At the bookstore.

_____ does she bởi in the evening? She watches TV

_____ did you keep your money? In the bank

_____ school bag is the red one? Martin"s

_____ is younger, your sister or you? My sister

_____ time does she finish work? At five o"clock.

Bài tập ngữ pháp lớp 5 về những thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh

Ở công tác tiếng Anh lớp 5, những con cũng cần nắm được một số thì cơ bạn dạng như: lúc này đơn, vượt khứ đơn, tương lai đơn,... Dưới đấy là kiến thức bắt buộc nhớ và bài bác tập thực hành thực tế giúp con nắm rõ cách dùng.

Kiến thức buộc phải ghi nhớ

Hiện tại solo (Simple present)

To beVerbs
+S + Is/are/am + Predicate ….S + Verb + Object …
-S + Is/are/am + Not + Predicate…S + Don"t/ doesn"t + V_inf + O …
?Is/are/am + S + Predicate…Do/does + S + V_inf + Object…

Ex:

She is a doctor (cô ấy là 1 trong bác sĩ)Is this your father? (đây là bố bạn buộc phải không?)My English is not good (tiếng Anh của tớ không xuất sắc lắm)She cooks dinner for her children (cô ấy nấu buổi tối cho hầu hết đứa nhỏ)

Hiện tại tiếp nối (Present continuous)

Công thứcVí dụ
+S + is/are/am + V-ingShe is watching TV
-S + am/ is/ are + not + V-ingShe is not coming
?Am/ Is/ Are + S + V-ing?Is she studying in the classroom?
Wh-?Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?Where are you going?

Quá khứ 1-1 (Simple past)

Cấu trúc với to lớn beCấu trúc với Verbs
+S + were/was + O ….S + Ved/ V2 + Object …
-S + were/was + Not + O…S + didn"t + V_inf + O …
?Were/was + S + O…?Did + S + V_inf + Object…?

Ex:

I was at home yesterday (tôi đã trong nhà ngày hôm qua) She went swimming last Sunday (cô ấy đang đi bơi lội vào chủ nhật vừa rồi) Did you go to lớn school yesterday? (hôm qua bạn có tới trường không?)

Tương lai 1-1 (Simple future)

Cấu trúcVí dụ
+S + will/shall/ + V_inf + OShe will take a flight tomorrow
-S + will/shall + not + V_inf + O (Will not = won"t)I won"t come to lớn the cinema with you tonight
?Will/shall + S + V_inf + O?Will you cook dinner ?

Hiện tại kết thúc (Present perfect)

Cấu trúcVí dụ
+S + have/has + Vpp/ed + OI have lived in this city for 5 years
-S + have/has + not + Vpp/ed + OI haven"t met Peter for a while
?Have/has + S + Vpp/ed + O?Have you finished your homework?
Bài tập thực hànhFill in the correct form verb – All Tenses

1. She _______________ a fantastic film at trang chủ yesterday. (watch)

2. _____________________ a new apartment? (you ever hire)

3. My mom _______________ me last Sunday. (meet)

4. The boys _______________ in the yard while the girls _______________ . (play, sing)

5. She _______________ a bottle of water in the supermarket. (buy)

6. His father _____________________ in the USA for the past six years. (live)

7. __________________ to visit London ? (you plan)

8. How long _____________________ for me? (you wait)

9. I _____________________ to lớn my grandparent"s house last week. (come)

10. I’m hungry. I _____________________ anything. (not eat)

11. He _____________________ cake. That’s why his hands are full of flour. (bake)

12. Peter và I _____________________ each other for 5 years. (know)

13. My father (wash) _________ his hair everyday. He (wash) _________ his hair now.

14. Look! The sun (shine) _______

15. Lily (be) __________ extremely happy now.

16. It is 10:00 am. I am at home. I (cook) _______ my lunch around 10 o"clock.

17. I sometimes (go) ______ khổng lồ the zom on sunday.

18. My grandmother’s house (be) _________ in Thanh Xuan District.

19. My friends and I (study) _____ with our English teacher now.

20. What _________ your mother (do) ________ ?

21. What time _________ you (go) _______ to lớn school everyday?

22. Minh (travel) _________ to hồ chí minh by flight

23. Where _________ her mother (work) _______ ?

24. Look ! The bus (come) __________

25. My mom is very clever. She (know) ___________ how to lớn cook.

26. Oliver (listen) __________ to lớn English songs everyday.

27. They always (have) ___________ breakfast at 8:00 am

28. Jenny (clean) _________ the house once a week.

29. My brother (paint) _________ on the wall now.

30. _______ you ________ (visit) your grandparents last week?

31. He usually (go) ________ on a vacation with his girlfriend.

32. A bowl of noodles (cost) __________ 30.000 VND

33. Listen! Somebody (approach) ____________

34. She is tired. She (want) ________ to lớn go home now.

35. How often _______ you (go) _________ to lớn the library ?

36. “Excuse me, but you (sit) _________ in my place.”

37. She (move) ___________ to London in 2000 and (spend) _________ 5 years there khổng lồ study.

38. Teenagers like (listen) ________ khổng lồ the latest pop music.

39. What ________ you (do)_________ tomorrow afternoon ?

40. Children shouldn’t (drink) _______ coffee. It (not be) _______ good for their health.

Đáp án bài xích tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5

Sau khi thực hành thực tế bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 phía trên, bé bỏng hãy đánh giá lại đáp án dưới đây nhé!

Bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ bỏ sở hữu, đại từ sở hữu

Exercise 1:

1. Her

2. My

3. Our

4. Their

5. His

6. Their

7. My

8. His

Exercise 2:

1. His

2. Mine

3. Hers

4. Yours

5. Yours - mine

Exercise 3:

1. Mine

2. Your

3. Hers

4. Our

5. Yours

6. Her

Bài tập về danh từ

Exercise 1:

Addresses, streets, villages, homes, towers, provinces, hometowns, buildings, exercises, partners, projects, trees, flowers, radios, computers, shoes, toes, cities, parents, schools, dinners, faces, boys, girls, sundays, libraries, games, weeks, families, holidays.

Exercise 2:

- Person (danh từ bỏ chỉ người): teacher, fireman, student, doctor, friend, secretary

- Place (danh từ bỏ chỉ nơi chốn, địa điểm): classroom, police station, house, library, park, bank

- Thing (danh từ chỉ vật): pencil, notebook, book, cellphone, table, airplane

Exercise 3:

1-U, 2-U, 3-U, 4-U, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-U, 11-U, 12-U, 13-U

Exercise 4:

1. Slice

2. Cup

3. Piece

4. Bunch

5. Bowl

6. Bottle

7. Jar

8. Bottle

9. Box

10. Glass

Bài tập về a/an/the

Exercise 1:

1-a, 2-a, 3-an, 4-a, 5-an, 6-a, 7-an, 8-an

Exercise 2:

Sample 1: 1-an, 2-a, 3-the, 4-#, 5-a, 6-the, 7-the, 8-#, 9-an, 10-a, 11-the, 12-#, 13-a, 14-an, 15-#

Sample 2: 1-a, 2-an, 3-#, 4-the, 5-a, 6-the, 7-the, 8-the, 9-#, 10-a

Sample 3: 1-a, 2-a, 3-#, 4-the, 5-the, 6-a, 7-the, 8-a, 9-a

Bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về giới từ

1. In

2. At

3. In

4. In

5. In

6. On

7. In

8. On

9. In

10. On

11. In

12. At

13. At

14. In

15. In

16. In

17. In

18. At

19. In

20. At

Bài tập về Wh?

1. Why

2. Which

3. Where

4. How

5. How

6. Where

7. When

8. Who

9. How

10. Where

11. How

12. What

13. Which

14. How

15. What

16. How

17. How

18. What

19. Where

20. What

21. Where

22. Whose

23. Who

24. What

Bài tập về những thì. Đáp án từ câu 1 mang lại 40

1. Watched

2. Have you ever hired

3. Met

4. Was playing - singing

5. Bought

6. Has lived

7. Have you planned

8. Have you waited

9. Came

10. Haven"t eaten

11. Baked

12. Have known

13. Washes - is washing

14. Is shining

15. Is being

16. Am cooking

17. Go

18. Is

19. Are studying

20. Does/ do

21. Do/ go

22. Travels

23. Does/work

24. Is coming

25. Knows

26. Listens

27. Have

28. Cleans

29. Is painting

30. Did/visit

31. Goes

32. Costs

33. Is approaching

34. Wants

35. Do/go

36. Are sitting

37. Moved/ spent

38. Listening

39. Will/you

40. Drink/ isn"t

Những để ý khi làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5

Đối với khối lượng bài tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 cung cấp ở trên, để đạt hiệu quả cao nhất trước khi làm nhỏ xíu lưu ý những điều sau đây:

Ôn tập lại kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng trước khi làm bài. Những kiến thức đã làm được học nhỏ bé cần gọi cách thực hiện và ghi nhớ kết cấu đúng của câu

Khi có tác dụng bài, bé cần gọi kỹ từng câu tránh lựa chọn theo cảm tính và chọn đáp án khi không đủ thời gian suy xét kỹ.

Làm bài dứt ba bà mẹ thầy cô cung cấp đáp án đến bé, phía dẫn nhỏ bé ghi lại hồ hết từ mới bao gồm trong bài xích kiểm tra nếu không biết.

Để bé xíu nhớ kỹ hơn, sang 1 thời gian ngắn bạn có thể cho bé bỏng làm lại bài xích tập đã có tác dụng trường vừa lòng lần 1 nhỏ xíu bị không nên nhiều.

Trên đây là tổng hợp kỹ năng và bài xích tập ngữ pháp giờ Anh lớp 5 với những chủ điểm quan tiền trọng. Bé bỏng hãy đọc thật kỹ và thực hành để cố gắng chắc cách dùng nhé! ngoại trừ ra, ba bà mẹ hãy đến bé tham khảo thêm những bài học mới được cập nhật trên Blog học tập tiếng Anh của Monkey để con xuất sắc hơn từng ngày!

Chúc các con học tập tốt!

VUI HỌC HIỆU QUẢ - NHẬN QUÀ HẤP DẪN

Giúp bé GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT trong 2 THÁNG với chương trình chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! tặng kèm ngay suất học tập Monkey Class - Lớp học siêng đề cùng thầy giáo trong nước và nước ngoài giúp bé học vui, tía mẹ đồng hành hiệu quả.

Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án

Với cỗ 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn tiếng Anh 5 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong số bài thi tiếng Anh lớp 5.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Read and complete

like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast and then go khổng lồ school. After school, I (2) ____________ bởi homework with my classmates. Then I often go to lớn the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English and Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong vị at the party?

____________________________________

4.What did Linda vị at the Party?

____________________________________

III. Read & tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus khổng lồ school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read and write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes khổng lồ the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang và happily.

*

V. Put the words in order to lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Vày 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy mau chóng vào buổi sáng. Tôi số đông dục, bữa sáng và tiếp đến đi học. Sau thời điểm tan học, tôi thường xuyên làm bài xích tập về nhà với bạn cùng lớp. Sau đó tôi hay đi mang đến trung tâm thể thao và nghịch bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi say mê xem phim sau giờ ăn uống tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đang mời một vài bàn sinh hoạt của tôi cho tham tham dự lễ hội sinh nhật. Bọn họ đã tặng ngay tôi đầy đủ món đá quý như truyện tranh, robot, cùng một bé gấu bông. Cửa hàng chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, củ quả và kem. Cửa hàng chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Chúng tôi đã hát nhiều bài hát giờ đồng hồ Anh cùng tiếng Việt. Và chúng tôi cũng vẫn nhảy nữa. Phong đã đùa ghi ta và Linda chơi bọn piano. Bữa tiệc kết thúc vào thời gian 7 tiếng tối. Công ty chúng tôi đã vô cùng thích buổi tiệc đó rất nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you bởi on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always do morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What bởi vì you vì in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often vì you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.had
Sundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food và drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you vì last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vì c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you vì chưng at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án & Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you vày tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read & complete.

1. Sunday 2. Did 3. Vày 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6. A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How do you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin và the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai tía Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

5. What did Linda bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the buổi tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers và the elephants.

IV. Read và answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday buổi tiệc nhỏ was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went lớn his birthday party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read và match

*

Part 2: 7-12. Read & tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to lớn school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music và English. I have Maths & Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes khổng lồ school from Monday khổng lồ Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy & crowded but the food was delicious.

15. I went to lớn Ho chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What vì chưng you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What vị you bởi vì last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read & complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to lớn school from (19)______ lớn Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want khổng lồ watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words to make sentences.

Example. Early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read và complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates khổng lồ the party. They gave me presents lượt thích comic books, robots & teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We lịch sự English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Linda vày at the party?

__________________________________

18. What time did the tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who vày you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How bởi vì you learn English? ________________________________

25. How vày you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read & match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read and tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number khổng lồ make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

Xem thêm: (Review) Top 6 Máy Ép Trái Cây Chậm Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay?

19. Monday 20. Vietnamese 21. Four 22. Practice 23. Emails 24. Because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read và complete

1. Village 2. Motorbike 3. Boat 4. Peacock 5. Zoo 6. Countryside
Part 2. Reorder the words to make sentences.