Số smartphone tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại cảm ứng thông minh là một hàng số được gán cho một thuê bao sử dụng điện thoại cố định và thắt chặt được kết nối với đường dây điện thoại.

Bạn đang xem: Xin số điện thoại bằng tiếng anh

Bạn đang xem: bí quyết hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh bằng giờ đồng hồ anh

Số smartphone tiếng Anh là phone number, phiên âm là /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/ Số điện thoại là một thiết bị liên lạc năng lượng điện tử không dây như điện thoại thông minh di đụng hoặc các thiết bị khác có chức năng truyền tài liệu qua mạng smartphone chuyển mạch công cộng hoặc các loại mạng riêng khác.


*

Số điện thoại vận động giống như một địa chỉ để gửi hướng các cuộc gọi điện thoại thông minh đến đúng mướn bao nhận sử dụng một hệ thống định tuyến địa điểm.

Số điện thoại cảm ứng do bạn gọi bấm chuột điện thoại, điện thoại cảm ứng thông minh sẽ đưa dãy số này thành một dãy những tín hiệu và gửi tới tổng đài điện thoại.

Từ vựng của số điện thoại cảm ứng bằng tiếng Anh.

Area Code/ˈeə.ri.ə ˌkəʊd/: Mã vùng.

Battery /ˈbæt.ər.i/: Pin

Business gọi : Cuộc điện thoại tư vấn công việc.

Country Code : Mã nước.

Dialling Tone/ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtəʊn/: bộc lộ gọi.

Directory Enquiries/dɪˌrek.tər.i ɪnˈkwaɪə.riz/: Tổng đài báo số năng lượng điện thoại.

Engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/: sản phẩm công nghệ bận.

Ex-Directory /ˌeks.dɪˈrek.tər.i/: Số smartphone không có trong danh bạ.

Extension /ɪkˈsten.ʃən/: Số thứ lẻ.

Fault/fɒlt/: Lỗi.

Interference /ˌɪn.təˈfɪə.rəns/: Nhiễu tín hiệu.

International Directory Enquiries : Tổng đài báo số điện thoại quốc tế.

Message /ˈmes.ɪdʒ/: Tin nhắn.

Missed điện thoại tư vấn : Cuộc điện thoại tư vấn nhỡ.

Mobile Phone Charger : Sạc smartphone di động.

Off The Hook /ˌɒf.ðəˈpeɡ/: lắp thêm kênh

Outside Line /ˌaʊtˈsaɪd/: liên kết với số phía bên ngoài công ty.

Personal hotline Personal Call: Cuộc hotline cá nhân.

Phone Book Hoặc Telephone Directory : Danh bạ.

Phone Card/ˈfəʊn ˌkɑːd/: Thẻ điện thoại.

Phone Number /ˈfəʊn ˌnʌm.bər/:Số điện thoại.

Signal /ˈsɪɡ.nəl/: Tín hiệu

Smartphone /ˈsmɑːt.fəʊn/: Điện thoại smartphone.

To Be Cut Off : Bị cắt tín hiệu.

To điện thoại tư vấn Someone Back : hotline lại mang lại ai.

To Dial A Number : xoay số.

To Hang Up : Dập máy.

To Leave A Message : Để lại tin nhắn.

Một số mẫu câu về số điện thoại cảm ứng thông minh bằng tiếng Anh.

This phone number will be displayed in your ad instead of your actual business phone number, & calls khổng lồ this phone number will be forwarded khổng lồ your actual business phone number.

Số smartphone này sẽ được hiển thị trong quảng cáo cầm cố cho số smartphone thực tế của công ty và cuộc hotline đến số smartphone này sẽ được chuyển tiếp đến số điện thoại cảm ứng thông minh thực tế của doanh nghiệp.

Track when someone calls you from a phone number in your ads or from a phone number on your website, or when they click your phone number on your sản phẩm điện thoại website.

Theo dõi thời điểm ai đó gọi cho bạn bằng số smartphone trong quảng cáo của bạn hoặc bằng số điện thoại thông minh trên trang web của doanh nghiệp hay khi họ nhấp vào số điện thoại của người sử dụng trên trang web giành riêng cho thiết bị di động.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national and international telephone numbers, e-mail addresses & Web addresses RFC 3966 The tel

URI for telephone numbers History of UK dialing codes, with lists of codes & more link World Telephone Numbering Guide which can be used to look up telephone numbering information ITU National Numbering Plans which link to the numbering plans of individual countries.

ITU-T Recommendation E.123Notation for national và international telephone numbers, e-mail addresses & Web addresses RFC 3966 URI tel

URI cho các số điện thoại cảm ứng Lịch sử mã vùng điện thoại ở quốc gia Anh, kèm theo danh sách mã vùng World Telephone Numbering Guide dùng làm tra cứu tin tức về những số smartphone ITU National Numbering Plans liên kết tới planer đặt số smartphone của từng quốc gia.

Xem thêm: Top 10 Kem Chống Nắng Không Màu Tốt Nhất Hiện Nay, Kem Chống Nắng (Không Màu) Mát Da Dưỡng

Bài viết số năng lượng điện thoạitiếng Anh là gì đượctổng hợp bởi giáo viên trung trung ương tiếng Anh elaopa.org.