Học tiếng Trung qua bài hát Vân Thâm Bất Tri Xứ 云深不知处 Yún shēn bùzhī chù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa


Bài hát tiếng Trung: Vân Thâm Bất Tri Xứ 云深不知处 Yún shēn bùzhī chù - Thất Âm Hạp 七音盒

Lời bài hát Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

寻处天涯xún chǔ tiānyáxuýn trủ then dáTìm về chốn thiên nhai

撒下飞花sǎ xià fēihuāxả xe phây hoaRải hoa bay

惹红尘乱世浮华rě hóngchén luànshì fúhuárửa húng trấn loan sư phú hóaRước lấy phù hoa thời loạn thế

残阳入怀cányáng rù huáitrán dáng ru hoáiÁnh chiều tà sa vào vòng tay

修得因果xiū dé yīn"guǒxiêu tứa in củaTu thành nhân quả

谁曾为你生死与共shuí céng wèi nǐ shēngsǐyǔgòngsuấy trấng uây nỉ sâng xử ủy cungAi cùng vào sinh ra tử với người

前世笔下的我qiánshì bǐxià de wǒtrén sư pỉ xe tơ ủaKiếp trước dưới ngòi bút của ta

将相思化成魔jiāng xiāngsī huà chéng mócheng xeng xư hoa trấng múaTương tư hóa thành ma

画一笔魂魄huà yī bǐ húnpòhoa i pỉ huấn p"uaHạ một bút vẽ ra hồn phách

添三分琥珀tiān sān fēn hǔ pòthen xan phân hủ p"uaĐiểm thêm ba phần hổ phách

红叶凌乱飞落hóngyè língluàn fēi luòhúng dê lính loan phây luaLá phong rơi xuống tán loạn

陷泥中不消融xiàn ní zhōng bùxiāo róngxen ní chung pu xeo rúngRơi vào bùn mà không lẫn vào bùn

任往事重叠rèn wángshì chóngdiérân oảng sư trúng tíaMặc cho chuyện cũ tái diễn

却无话可说què wú huà kě shuōtruê ú hoa khửa suaChẳng có gì để nói

我就在云深不知处wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chǔủa chiêu chai uýn sân pu chư trủTa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

寻得你好苦xún dé nǐ hǎo kǔxuýn tứa nỉ hảo khủTìm được người thật khó

奈何红尘相逢无人渡nàihé hóngchén xiāngféng wú rén dùnai hứa húng trấn xeng phấng ú rấn tuThế nhưng không ai vượt qua hồng trần đến gặp

怎知那惊鸿一目zěn zhī nà jīng hóng yī mùchẩn chư na ching húng i muThì sao biết ánh nhìn tựa kinh hồng

漫漫天涯路mànmàn tiānyá lùman man then dá luĐường đến thiên nhai dài đằng đẵng

天涯尽头去体会孤独tiānyá jìntóu qù tǐhuì gūdúthen dá chin thấu truy thỉ huây cu túĐi thiên nhai cho biết thế nào là cô độc

寻处天涯xún chǔ tiānyáxuýn trủ then dáTìm về chốn thiên nhai

撒下飞花sǎ xià fēihuāxả xe phây hoaRải hoa bay

惹红尘乱世浮华rě hóngchén luànshì fúhuárửa húng trấn loan sư phú hóaRước lấy phù hoa thời loạn thế

残阳入怀cányáng rù huáitrán dáng ru hoáiÁnh chiều tà sa vào vòng tay

修得因果xiū dé yīn"guǒxiêu tứa in củaTu thành nhân quả

谁曾为你生死与共shuí céng wèi nǐ shēngsǐyǔgòngsuấy trấng uây nỉ sâng xử ủy cungAi cùng vào sinh ra tử với người

前世笔下的我qiánshì bǐxià de wǒtrén sư pỉ xe tơ ủaKiếp trước dưới ngòi bút của ta

将相思化成魔jiāng xiāngsī huà chéng mócheng xeng xư hoa trấng múaTương tư hóa thành ma

画一笔魂魄huà yī bǐ húnpòhoa i pỉ huấn p"uaHạ một bút vẽ ra hồn phách

添三分琥珀tiān sān fēn hǔ pòthen xan phân hủ p"uaĐiểm thêm ba phần hổ phách

红叶凌乱飞落hóngyè língluàn fēi luòhúng dê lính loan phây luaLá phong rơi xuống tán loạn

陷泥中不消融xiàn ní zhōng bùxiāo róngxen ní chung pu xeo rúngRơi vào bùn mà không lẫn vào bùn

任往事重叠rèn wángshì chóngdiérân oảng sư trúng tíaMặc cho chuyện cũ tái diễn

却无话可说què wú huà kě shuōtruê ú hoa khửa suaChẳng có gì để nói

我就在云深不知处wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chǔủa chiêu chai uýn sân pu chư trủTa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

寻得你好苦xún dé nǐ hǎo kǔxuýn tứa nỉ hảo khủTìm được người thật khó

奈何红尘相逢无人渡nàihé hóngchén xiāngféng wú rén dùnai hứa húng trấn xeng phấng ú rấn tuThế nhưng không ai vượt qua hồng trần đến gặp

怎知那惊鸿一目zěn zhī nà jīng hóng yī mùchẩn chư na ching húng i muThì sao biết ánh nhìn tựa kinh hồng

漫漫天涯路mànmàn tiānyá lùman man then dá luĐường đến thiên nhai dài đằng đẵng

天涯尽头去体会孤独tiānyá jìntóu qù tǐhuì gūdúthen dá chin thấu truy thỉ huây cu túĐi thiên nhai cho biết thế nào là cô độc

我就在云深不知处wǒ jiù zài yún shēn bù zhī chǔủa chiêu chai uýn sân pu chư trủTa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ

寻得你好苦xún dé nǐ hǎo kǔxuýn tứa nỉ hảo khủTìm được người thật khó

奈何红尘相逢无人渡nàihé hóngchén xiāngféng wú rén dùnai hứa húng trấn xeng phấng ú rấn tuThế nhưng không ai vượt qua hồng trần đến gặp

怎知那惊鸿一目zěn zhī nà jīng hóng yī mùchẩn chư na ching húng i muThì sao biết ánh nhìn tựa kinh hồng

漫漫天涯路mànmàn tiānyá lùman man then dá luĐường đến thiên nhai dài đằng đẵng

天涯尽头去体会孤独tiānyá jìntóu qù tǐhuì gūdúthen dá chin thấu truy thỉ huây cu túĐi thiên nhai cho biết thế nào là cô độc