Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Từ điển việt - anh

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu tự điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Quý Khách hoàn toàn có thể thiết lập phầm mềm Phần mềm tự điển trên Windows để tra trường đoản cú điển dễ dãi Lúc đọc vnạp năng lượng bạn dạng bên trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sinh sống, tín đồ học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) tất cả đặc thù trường đoản cú điển, gồm tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguim công bố
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ko kể phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu kế bên phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển diễn đạt
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : thiết bị trường đoản cú tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : tự điển mối cung cấp công bố
information resource dictionary schema : sơ vật dụng tự điển mối cung cấp biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ bỏ điển tài nguim thông báo
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi địa điểm
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm mối cung cấp ban bố

*

*Xem thêm: Tổng Hợp 3+ Cách Chụp Màn Hình Huawei Y9 Trong 3 Giây, Hướng Dẫn Cách Chụp Màn Hình Điện Thoại Huawei

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish