Từ điên anh việt online

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điên anh việt online

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Quý Khách hoàn toàn có thể cài đặt ứng dụng Phần mềm từ bỏ điển trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận lợi khi đọc vnạp năng lượng phiên bản bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng biết nhiều (định ngữ) tất cả tính chất tự điển, bao gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: vnạp năng lượng giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài ngulặng thông báo
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ko kể phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu không tính phức hợp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : trang bị từ bỏ trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển cam kết kiệu không tính
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật dụng trường đoản cú điển mối cung cấp đọc tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống tự điển tài ngulặng ban bố
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thứ
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển đưa địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn báo cáo

Xem thêm: Bóc Phốt Sim Viettel Max Băng Thông Viettel 1000Gb Có Thật Sự Tồn Tại?

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciadanh sách, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish