bớt 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên một triệu ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
thuoc loi gan mat bar 1 V8418
*
thuoc loi gan mat bar 2 T7688
*
thuoc loi gan mat bar 7 G2582
*
thuoc loi gan mat bar 8 F2225
*
thuoc loi gan mat bar 11 V8250
*
thuoc loi gan mat bar 5 F2328
*
thuoc loi gan mat bar 10 U8804
*
thuoc loi gan mat bar 9 N5354
*
thuoc loi gan mat bar 4 N5260
*
thuoc loi gan mat bar 3 B0740
*
thuoc loi gan mat bar 6 I3061