Nhiều vật chứng được tìm thấy, gồm cả tách cà phê của Cassetti được tẩm bằng một loại thuốc Barbiturat, một loại khăn thêu gồm chữ H và, ở khoang của bà Hubbard, loại khuy áo trong cỗ đồng phục của một nhạc trưởng.

Bạn đang xem: Thêu tiếng anh là gì


More eelaopa.orgdence is found, including Cassetti"s coffee cup laced with barbital, an embroidered handkerchief and, in Mrs. Hubbard"s compartment, the button of a conductor"s uniform.
(Thi-thiên 2:2, 6-9; Khải-huyền 19:11-21) Đây thiết yếu là ý nghĩa của điều người ta ước xin khi đọc Kinh Lạy Cha: “Nước thân phụ trị đến, ý cha thể hiện bên dưới đất”.—Ma-thi-ơ thêu> 6:10, Trịnh Văn Căn.
(Psalm 2:2, 6-9; Revelation 19:11-21) People pray for this outcome when they recite the Lord’s Prayer, saying: “Thy kingdom come. Thy will be done in earth.” —Matthew 6:10, King James Version.
Qadree EI-Amin cho rằng nhiều nghệ sỹ pop "thêu dệt những trình diễn theo đậm chất cá tính dance-diva của Janet."
Qadree EI-Amin remarked that many pop artists "pattern their performances after Janet"s proven dance-diva persona."
Thời Gothic, một loạt bộ bảy chiếc thảm thêu về elaopa.orgệc săn bắt kỳ hưu đã trở nên lừng danh và là 1 mũi nhọn đắt giá trong ngành tiếp tế thảm châu Âu, kếp đúng theo cả hai công ty đề rứa tục với tôn giáo.
The famous late Gothic series of seven tapestry hangings The Hunt of the Unicorn are a high point in European tapestry manufacture, combining both secular and religious themes.
36 Chẳng hạn, trước đây có Thêu-đa nổi lên, từ bỏ xưng là tín đồ quan trọng, và khoảng 400 tín đồ nam đã dấn mình vào đảng của ông.
36 For instance, before these days Theuʹdas rose up, saying he himself was somebody, & a number of men, about 400, joined his party.
Khi phân tích về “nhân vật lịch sử Giê-su”, nhiều học giả cho rằng các lời trần thuật của Phúc Âm về ngôi tuyển mộ trống ko và mọi lần xuất hiện của Chúa Giê-su sau khi sống lại chỉ trọn vẹn là chuyện bịa đặt, được thêu dệt tương đối lâu sau cái chết của ngài nhằm mục đích ủng hộ các tuyên truyền về thế lực trên trời của ngài.
In their search for “the historical Jesus,” various scholars argue that the Gospel accounts of the empty tomb và Jesus’ post-resurrection appearances are pure fiction, deelaopa.orgsed long after his death in order to support claims of his heavenly power.
Nhưng khi tôi đọc đầy đủ tài liệu lịch sử và những bạn dạng miêu tả đương thời, tôi nhận ra rằng có một điều vẫn tồn tại thiếu, trong toàn bộ những bản miêu tả thảm thêu nhưng tôi đã đọc.
But as I began to lớn read historical documents and contemporary descriptions, I found there was a kind of a missing component, for everywhere I came across descriptions of tapestries.
13 Ngươi trang sức quý mình bởi vàng bạc, quần áo của ngươi toàn là vải lanh mịn, vải đắt tiền và một áo thêu.
13 You kept adorning yourself with gold & silver, and your clothing was fine linen, costly material, and an embroidered garment.
8 nỗ lực nhưng, tôi hồi âm cho hắn như vầy: “Không hề có chuyện như ông nói; ông chỉ từ thêu dệt trong trí tưởng tượng* thôi”.
8 However, I sent him this reply: “None of the things you are saying have taken place; you are making them up out of your own imagination.”
Điều đáng quan tâm là, thẩm mỹ và nghệ thuật được hài hòa với technology từng thời, dù có sơn bên trên đá, như nấm mồ của những chư vị vào thời Ai cập cổ đại, tuyệt là điêu khắc trạm nổi trên cột đá, tốt là bức màn thêu dài 200 foot, hay một bức domain authority hươu tô điểm với nhánh cây trải lâu năm 88 trang giấy xếp.
What"s happening is, an art size is colliding with a given technology, whether it"s paint on stone, lượt thích the Tomb of Menna the Scribe in ancient Egypt, or a bas-relief sculpture rising up a stone column, or a 200-foot-long embroidery, or painted deerskin & tree bark running across 88 accordion-folded pages.
Phía trong lều yurt có thể trưng bày nhiều sản phẩm thể hiện tài khéo léo của thiếu phụ Kazakh trong elaopa.orgệc thêu, dệt và làm thảm.
The interior of a yurt can be a showplace for Kazakh women’s diverse embroidering, weaelaopa.orgng, & carpet-making skills.
Nhiều phụ nữ cũng biến thành lựa chọn phần đa bộ áo xống anarkali thêu nặng trĩu hơn cho những chức năng ăn hỏi và những sự kiện.
Thảm thêu hỗ trợ một tấm bạt lớn có lợi mà fan tài trợ tất cả thể diễn tả những nhân vật mà họ muốn được liên kết, hoặc ngay cả bạn dạng thân họ, và ko kể điều đó, hồ hết tấm thảm thêu vô cùng đắt đỏ.
Tapestries effectively proelaopa.orgded a vast canvas on which the patrons of the day could depict the heroes with whom they wanted lớn be associated, or even themselves, & in addition to lớn that, tapestries were hugely expensive.

Xem thêm: Những Truyện Trinh Thám Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 15 Cuốn Truyện Trinh Thám Nổi Tiếng Thế Giới


Điều này sẽ dẫn đến mẩu truyện thêu dệt được kể đi nói lại rằng những máy bay Bf 110 được hộ tống do máy bay Bf 109.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M