396
*
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú369
*
Syndra cảnh vệ Tinh Tú310
*
Ezreal vệ binh Tinh Tú369
*
Soraka vệ binh Tinh Tú310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng trở nên được mở bán đi với giá 65 RP.

*Giá các gói đã bao gồm điều chỉnh đúng đắn hơn do bao gồm sự nắm trong cửa ngõ Hàng. Cửa hàng chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm với những các bạn đã mua.

Bên cạnh đó, những gói trang phục tiếp sau đây sẽ được tặng ngay từ ngày 8/9 đến khi xong ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng + khung tải trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa tồn tại tướng

1635 RP giả dụ đã bao gồm tướng

Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung thiết lập trận
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung cài trận
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng + khung tải trận
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung sở hữu trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki với Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung thiết lập trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung cài trận

458-> 413

Biểu tượng Boki cùng Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung download trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung sở hữu trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung cài trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những chúng ta đã gồm tướng với mua trang phục lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm hình tượng và khung sở hữu trận.Khung sở hữu trận của những trang phục vẫn chỉ hoàn toàn có thể được sở hữu khi mua gói.Sau ngày 25/9, các gói sẽ tiến hành đóng lại, đồng nghĩa tương quan với câu hỏi các bạn sẽ không thể mua gói để tải khung cài đặt trận của những trang phục này nữa. Tuy nhiên, các trang phục vẫn vẫn được nhỏ lẻ ở mục trang phục trong cửa ngõ hàng.Khung thiết lập trận trường thọ vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*