Sơ Đồ Chân Led Matrix 8X8

Chúng ta thướng thấy rất nhiếu biển quảng cáo đèn LED với đủ color và nội dung, thực chất của những hải dương quảng cáo đó cũng tương tự LED matrix. Một dòng LED matrix bao gồm 16 chân, 8 chân row cùng 8 chân column. Trong bài này tôi sẽ khuyên bảo lập trình bên trên LED matrix 2388ASR.

Bạn đang xem: Sơ đồ chân led matrix 8x8


*

*
*

Bản chất của không ít biển pr với đủ color và nội dung cũng giống như LED matrix có 16 chân: 8 chân row và 8 chân column, có thể lập trình để tạo ra các hình ảnh.

LED matrix 2388ASR

*
LED matrix phương diện trước
*
LED matrix phương diện sau

Đây là LED matrix 1-1 sắc, chỉ bao gồm một color đỏ. Tập hòa hợp của 64 đèn led được xếp theo hàng cùng cột. Với sắp xếp như vậy rất có thể hiển thị hình ảnh, văn phiên bản như một màn hình.

Tivi LED cũng được thiết kế theo phong cách tương trường đoản cú nhưng con số LED bên trên hàng cùng cột rất to lớn như vậy vẫn tao được độ mịn mang lại hình ảnh.

Ưu điểm của rất nhiều bảng LED matrix là gồm độ bền cao và lúc để ngoài trời sáng vẫn thấy rõ rất phù hợp với ngành quảng cáo.

Cấu trúc

*
Cấu trúc LED matrix 8x8

Với:

c0 là cột 0, c1 là cột 1, c2 là cột 2, c3 là cột 3, c4 là cột 4, c5 là cột 5, c6 là cột 6, c7 là cột 7.r0 thuộc dòng 0, r1 là dòng 1, r2 được coi là dòng 2, r3 thuộc dòng 3, r4 được coi là dòng 4, r5 là dòng 5, r6 thuộc dòng 6, r7 là dòng 7.

Dự án mẫu sử dụng LED matrix

Để tinh chỉnh LED matrix, Arduino Uno sẽ không đủ chân bắt buộc trong sơ đồ vật sẽ thực hiện 2 IC 74HC595N. IC đầu tiên sẽ có tác dụng nhiệm vụ điều khiển các column của LED matrix. Những chân từ bỏ Q0 → q.7 của IC đầu tiên tương ứng với những chân col 0 → col 7 theo như hình trên. Tương tự như với IC thứ 2 sẽ tinh chỉnh các chân row từ bỏ row 0 → row 7.

*
Sơ vật mạch

Nguyên lý

Trong lần dịch bit đầu tiên của IC tinh chỉnh và điều khiển các chân row, sau thời điểm dịch những dòng row đang xuất hiện giá tri là 1. Hồ hết vị trí có tiên phong hàng đầu trên đèn led matrix đã là phần nhiều ô sáng.

void translateTargetBuffer() digitalWrite(MC_LATCH, LOW); shiftOut(MC_DATA, MC_CLOCK, MSBFIRST, B00000000); shiftOut(MC_DATA, MC_CLOCK, MSBFIRST, B00000001); digitalWrite(MC_LATCH, HIGH); delay(1);Hàm translateTargetBuffer trên đã hiển thị những điểm sáng trên đèn tùy trực thuộc vào cực hiếm data gửi vào. Vòng lặp từ bỏ 0 → 7 là 8 cái và 8 cột.

Xem thêm: Mua Online Thảm Lót Sàn Nhà Vệ Sinh, Mua Online Thảm Phòng Tắm Đẹp, Nhiều Kiểu Giá Tốt

Do áp dụng 2 IC buộc phải một lần dịch bit phải dịch bit shiftOut của một quý giá 16 bit cơ mà một IC chỉ có công dụng dịch tối da 8 bit cần trong hàm trên đề xuất dịch bit 2 lần.

Ví dụ bật những LED bên trên 1 dòng


Bật sáng tất cả các đèn tại vị row 1

*

Đầu tiên thực hiện IC đầu tiên để truyền vào col quý hiếm là B00000000, lúc này tất cả những col đều sở hữu giá trị là 0.

*

Sau kia ta truyền vào đến row giá trị B00000001, toán tử giữa những bit là toán tử XOR.

*

Các ô có giá trị là một sẽ sáng lên.

Ví dụ bật những LED trên 1 chiếc và 1 cột

Làm đèn sáng theo như hình dạng sau.

*

Tạo một mảng row như sau:

int row<> = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128; với một mảng bao gồm 8 phần tử

byte symbol = 0xFF, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 ;các bộ phận trong mảng symbol chỉ đơn giản và dễ dàng là gửi từ hình dáng BIN sang trọng HEX.

Mã mối cung cấp đầy đủ

#define MC_CLOCK 10#define MC_LATCH 11#define MC_DATA 12#define MC_ROWS 8#define MC_COLS 8byte symbol = 0xFF, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 ;void setup() pinMode(MC_CLOCK,OUTPUT); pinMode(MC_LATCH,OUTPUT); pinMode(MC_DATA,OUTPUT); void loop() translateTargetBuffer();void translateTargetBuffer(){ for (int i = 0; i

*
Dòng shiftOut(MC_DATA, MC_CLOCK, MSBFIRST,~symbol) phải đảo ngược các bit, vì nếu như không đảo ngược thì 1 XOR 1 = 0 dẫn mang đến ô ao ước sáng thì lại là ô bị tắt.

Ví dụ sản xuất hiệu ứng chạy chữ

LED matrix chạy chữ.

*

#define MC_CLOCK 10#define MC_LATCH 11#define MC_DATA 12#define MC_ROWS 8#define MC_COLS 8#define elaopa.org_MAX_ELEMENTS 5byte row<> = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ;byte characterList = 0x1C, 0x22, 0x30, 0x18, 0x0C, 0x46, 0x46, 0x3C , //S 0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18 , //T 0x78, 0x64, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x64, 0x78 , //D 0x7E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x7E , //I 0x3C, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x3C , //O;void setup() pinMode(MC_CLOCK, OUTPUT); pinMode(MC_LATCH, OUTPUT); pinMode(MC_DATA, OUTPUT); void loop(){ for (int i = 0; i bởi thế ta đã sở hữu được một bảng đèn led chạy chữ giống như các biển quảng cáo thường thấy: