Bảo Hành: 3 tháng 1 đổi 1 (có thể download thêm gói bảo hành gia hạn thêm - Xem cụ thể mục chế độ Bảo Hành)


*

*

*

⚡ Link mua sắm và chọn lựa tại #Shopee (#FreeShip 15k-70k nếu như đủ đk