Diễn viên: Châu Nhuận PhátHướng Hoa CườngLong PhươngLưu Đức HoaNgô khỏe khoắn ĐạtTrương MẫnVương Tổ Hiền

Thể loại: