Nội dung

Truyện luân chuyển quanh ngôi cvào hùa Ô Long Viện (điện thoại tư vấn là Thuyền Viện Ô Long chứ nhảy). Tuyến nhân vật dụng hết sức đa dạng và phong phú, có khoảng gần 1 trăm nhân vật, mỗi cá nhân mang một tính bí quyết với đẳng cấp và sang trọng "khùng" không giống nhau. Truyện bắt được nhiều nhân tố, kỳ tích, tích, tngày tiết cổ điển và phiều tình tiết hiện đại. Xem lại chúng ta có thể thấy những cốt truyện vào truyện được những đạo diễn trunng Quốc dựng thành các đoạn hài trong film của (gồm cả Châu Tinh Trì) , Thỉnh phảng phất 1 vài truyện mỉm cười mang tính chất triết lý và độ cao thâm thâm thúy.
Bạn đang xem: Ô long viện

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tải Game Giả Lập Psp Cho Android Phiên Bản Mới Nhất ~ Tải Game Giả Lập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-->