Nhược xuân và cảnh minh

Thể loại: thanh xuân vườn trường, chút hiện nay mang color tươi sáng, phái mạnh chảnh cún, phái nữ bàn tay vàng, HE.

Nữ: Đỗ Nhược Xuân / Đỗ Nhược – BD: xx/xx/1998 – 1m66.

Sau khi gọi xong, mình ko định review, cơ mà mà lỡ ưa thích sự cao ngạo của Cảnh Minh vượt thì phải biết làm sao bây giờ? cụ công cụ bà có nói, say mê thì đề xuất nói ra, nên thể hiện ra cho những người ta biết. Bởi vì vậy mình nên bày tỏ với trên 600 ‘người ta’ ở chỗ này thôi.