*

tag: nguyên lý kế toán NEUtag: Trắc nghiệm nguyên tắc kế toán NEU

CHƯƠNG 1: TỔNG quan lại KẾ TOÁN

Khái niệm kế toán, những c/n, đối tượng người dùng sử dụng thông tin kế toánHệ thống báo cáo tài chính, những yếu tố BCTCPhương trình kế toán tài chính cơ bản và mở rộng. Tổng TS = NPT + VCCSH - RV + DT - CP- giao dịch thanh toán với không giống hàng cơ mà dư có: quý khách hàng ứng trước- các giả định kế toán & những nguyên tắc chung được thừa nhận>> kg Lớp cấp cho tốc: 18h30 thứ 2 ngày 15/6 trên Số 69 ngõ 40 Tạ quang đãng Bửu. Mentor Tiến Thành.
*

CHƯƠNG 2 (6 câu): PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ gớm TẾ VÀ GHI NHẬN vào HỆ THỐNG KẾ TOÁN

- Nghiệp vụ tài chính & chu trình kế toán- đối chiếu nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh cùng phương trình kế toán- tài khoản kế toán, khối hệ thống ghi sổ kép- Định khoản cùng ghi vào tài khoản; tính số dư TK- Sổ nhật kí chung, sổ cái.(*) ngân sách chi tiêu trả trước: trực thuộc tài sản- Bảng phẳng phiu thử: Hao mòn TSCĐ số dư bên có

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG thiết lập VÀ BÁN, LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ ghê DOANH
Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán neu

LN thuần = doanh thu thuần - giá vốn - ngân sách chi tiêu hoạt rượu cồn kinh doanh- khẳng định LN thuần từ hoạt động kinh doanh- định nghĩa kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ- Kế toán mua sắm chọn lựa theo KKTX+ thiết lập nhập kho, cài đặt đi đường, giá cả vận gửi trả ngay cùng trả chậm,+ phân tách khấu giao dịch (CK thiết lập hàng, giảm giá, hàng tải trả lại, ghi giảm ngay trị sản phẩm mua)+ Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ- bán sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ+ Doanh thu bán sản phẩm thu ngay, bán chịu+ ông chồng thanh toán, khi chào bán hàng+ ưu đãi giảm giá hàng bán và hàng cung cấp bị trả lại+ Ghi riêng biệt thuế GTGT đầu ra- Kết chuyển cuối kỳ.+ khóa sổ các TK để xác định kết quả kinh doanh+ những TK doanh thu, bỏ ra phí+ đưa ra phi những loại ngân sách chi tiêu lương, khấu hao, năng lượng điện nước+ report KQKD nhiều cách và 1 bước>> bài viết liên quan về report KQKD nhiêu bước và 1 bước
- kế toán tiền và những khoản buộc phải thu (không thi yêu thương phiếu)- kế toán nợ đề nghị thu+ buộc phải thu người sử dụng tăng giảm+ ứng trước cho tất cả những người bán+ tạm bợ ứng cho CNV+ trình diễn BCTC+ dự phòng phải thu nặng nề đòi>> chương trình ôn cấp tốc Online theo chương trình bắt đầu duy nhất, mentor: Ngọc Linh
- Kế toán gia sản cố định- bao quát chung về TSCĐ- Phân nhiều loại TSCĐ và xác minh nguyên giá+ phân các loại TSCĐ hữu hình với vô hình+ kế toán tăng TSCĐ + tăng vì mua dùng ngay + tăng qua sắm sửa lắp đặt thời hạn dài + nhấn vốn góp được biếu tặng+ kế toán bớt TSCĐ + trích tài khoản khấu hao bớt TSCĐ + bớt do phân phối + giảm vày thanh lý- kế toán khấu hao TSCĐ + Khấu hao các (đường thẳng) + Khấu hao nhanh & sản lượng (Xem qua)- Ghi nhận bút toán khấu hao- Kế toán sửa chữa TSCĐ (Không thi sửa chữa nâng cấp)>> luyện đề bank đề trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU
*Xem thêm: Review Son Innisfree Real Fit Velvet Lipstick Giá Tốt, Son Innisfree Real Fit Velvet Lipstick

CHƯƠNG 7: NỢ PHẢI TRẢ

- buộc phải trả người lao động- Tính lương với trích theo lương- buộc phải trả tín đồ bán- người tiêu dùng ứng trước- Thuế và các khoản nên nộp- kế toán thuế GTGT- kế toán tài chính thuế TNDN- Vay ngắn hạn (không thi trái phiếu)- Vay, ngân sách chi tiêu vay, trả nợ vay- trình bày BCTC

CHƯƠNG 8: VỐN CHỦ SỞ HỮU

- bao quát chung về Vốn chủ sở hữu- kế toán vốn đầu tư chi tiêu chủ cài (vốn góp thặng dư vốn cổ phần)- Kế toán phân loại lợi nhuận (cổ tức bởi tiền, trích lập các quỹ doanh nghiệp, trình diễn BCTC)>> 40 thắc mắc trắc nghiệm NLKT NEU (mới nhất)>> tìm kiếm kiếm đề thi thời điểm cuối kỳ - kỳ gần nhất tại đây
*

Gắn tag: nguyên tắc kế toán NEUGắn tag: Trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU