Máy Hút Bụi Medion 19510

Thời gian vận động lên cho tới 90 phút.Thời gian sạc khoảng chừng 4,5 giờ.Thùng cất bụi mập và tiện lợi tháo tách 0,3 L.Bụi, tóc cùng phấn hoa xong xuôi trong thùng chứa vết mờ do bụi không túi.Tự động quay trở về trạm sạc.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*