Với những bạn tiếp xúc nhiều hay tìm hiểu nhiều về máy ảnh hẳn đã từng nghe qua các khải niệm về máy ảnh Full-frame và Crop. Vậy nó là gì? Sự khác nhau là như thế nào? Ảnh hưởng của nó lên bức ảnh như thế nào?

*
*
*
*
*
*
*
*

Tóm lại, Khi có cùng một góc nhìn so với máy Crop, thì ảnh từ máy Full-frame sẽ có mức xoá phông mạnh hơn