Mẫu phiếu bổ sung lý kế hoạch cán bộ, công chức là mẫu phiếu được cá thể người cán bộ, công chức lập ra để bổ sung cập nhật về lý kế hoạch cán bộ, công chức mặt hàng năm. Mẫu mã phiếu nêu rõ tin tức của cán cỗ công chức, câu chữ lý lịch bổ sung… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và cài đặt về mẫu mã phiếu bổ sung cập nhật lý kế hoạch cán bộ, công chức hàng năm tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức

Sơ yếu lý lịch viên chức Sơ yếu hèn lý định kỳ cán bộ, công chức – mẫu 2C-BNV/2008 phía dẫn cách khai lý lịch đối với người xin vào Đảng

1. Chủng loại phiếu bổ sung lý định kỳ cán bộ, công chức

*

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: …………….

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: ………………………..

Số hiệu cán bộ, công chức:…………………….

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ với tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………………………………….

2) tháng ngày năm sinh:……………………………………………. Nam nữ (Nam/nữ) …………….

3) công tác (chức danh) hiện nay tại: ……………………………………………………………………

(Về thiết yếu quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4) Ngạch công chức (viên chức): ……………………………………………………, Mã ngạch: ……………….

5) Bậc lương: …………………, Hệ số: ……………………., Ngày tận hưởng …/…/…, PCCV: …………….., PCƯĐ: ………%, PCTNVK: ………..%, PCTNN: ……….%

6) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ………/………./…………, Ngày bao gồm thức: ……./………/………..

I. Cụ ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê khai những chuyển đổi hoặc bổ sung cập nhật về chức danh, chức vụ, đơn vị chức năng công tác so với thời gian trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, công tác được bổ nhiệm, thai cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức triển khai của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), chuyển đổi về câu chữ công việc, đơn vị chức năng công tác, danh hiệu được phong tặng…

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(chỉ khai bổ sung cập nhật sau khi đã ngừng khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức đào tạo, BD

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú: hình thức học: bao gồm qui, tại chức, chuyên tu, tu dưỡng …; Văn bằng: TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư …. Hoặc hội chứng chỉ

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai rất nhiều phát sinh mới)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai phần đa phát sinh mới)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 mon trở lên tính từ ngày ……/……/…….. đến ngày ……/…./…….. đi nước nào? Đã thao tác ở cơ quan, tổ chức triển khai nào? ngôn từ công việc)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ (thời điểm hiện tại tại)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VII. VỀ khiếp TẾ BẢN THÂN (nhà ở, khu đất ở (tự làm, mua, được cấp, quá kế) và tài sản có giá chỉ trị mập khác theo công cụ của pháp luật (chỉ khai phần lớn phát sinh so với thời gian trước đó):

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai đa số phát sinh bắt đầu về con số và yếu tố hoàn cảnh kinh tế, bao gồm trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, những con, anh chị em ruột … )

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

…………., ngày…tháng…năm…. …………., ngày…tháng…năm….
Người khai vấp ngã sung(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên) Thủ trưởng cơ quan, đối kháng vị thống trị và sử dụng CBCC(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Cách ghi phiếu bổ sung cập nhật lý kế hoạch cán cỗ công chức

Phần đầu phiếu

– Ghi rõ tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức với số hiệu viên chức.

– tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức đề nghị ghi rõ thời gian từ tháng ngày năm nào đến ngày tháng năm nào.

– những thông tin về cá thể viên chức:

+ Họ với tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.

+ những thông tin về tháng ngày năm sinh, giới tính, chỗ ở hiện tại.

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh mà viên chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức danh nghề viên chức, mã số, bậc lương, thông số lương, ngày tận hưởng lương, phụ cấp cho chức vụ và những khoản phụ cấp khác.

+ các thông tin về tiếp thu Đảng: ghi rõ ngày kết nạp Đảng cùng ngày gửi Đảng thiết yếu thức.

Phần ngôn từ chính

– Ghi rõ toàn cục những biến đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác: Viên chức ghi cụ thể các chức danh, chuyên dụng cho mà bản thân được vấp ngã nhiệm, thai cử, miễn nhiệm hoặc điều hễ công tác; những biến hóa về câu chữ công việc, đơn vị chức năng công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

– Ghi rõ những biến hóa của viên chức trong việc học tập nhằm nâng cấp trình độ chuyên môn. Viên chức kê khai ghi rõ: tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng từ được cấp cho sau khóa học.

– Viên chức ghi rõ phần đa khen thưởng, kỷ luật new (nếu có).

– Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác sinh hoạt nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian bắt đầu và xong xuôi chuyến công tác (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng), ghi rõ mang lại nước nào, có tác dụng gì, trên cơ quan, tổ chức nào.

– Tình trạng sức mạnh viên chức ở thời điểm hiện tại: Ghi cụ thể về tình trạng sức khỏe, những bệnh mãn tính cũng giống như thông tin cơ bản về team máu, chiều cao, cân nặng.

– Về gớm tế bạn dạng thân viên chức: Kê khai rất nhiều phát sinh về gia sản mới như bên đất, các tài sản quý giá lớn… mà bạn dạng thân viên chức có do tự thiết lập hay được thừa kế, được cho.

– Những biến đổi về mái ấm gia đình viên chức: Ghi ví dụ những chuyển đổi về con số thành viên, về kinh tế, chủ yếu trị của các thành viên trong mái ấm gia đình viên chức.

Phần cuối phiếu

Viên chức khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký kết và ghi rõ chúng ta tên lên phiếu.

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức ký xác nhận và đóng vết lên phiếu.

Xem thêm: Mơ Thấy Rắn Hổ Mang: Giải Mã Giấc Mơ Và Đánh Con Số Gì? Tin Tức Tức Online 24H Về Rắn Hổ Mang Bành

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm tại mục thủ tục hành bao gồm trong mục biểu mẫu nhé.