Ly hôn đồng thuận ( Ly hôn theo yêu thương cầu của tất cả hai vợ chồng trên đại lý đồng thuận về việc ly hôn, câu hỏi nuôi con và phân chia tài sản)

và Ly hôn 1-1 phương (Ly hôn theo yêu cầu của một bên hoặc gồm tranh chấp về con cháu hoặc tài sản)

Với hai vụ bài toán này khớp ứng với hai mẫu 1-1 ly hôn không giống nhau, vị vậy cần xác định đúng vụ bài toán ly hôn để gạn lọc mẫu solo tương ứng, trong nhiều trường hợp những tòa án sẽ ban hành mẫu đối kháng ly hôn và đương sự cần xem thêm để soạn thảo rất đầy đủ các ngôn từ tòa yêu thương cầu hỗ trợ trong đơn, trường hợp soạn đơn sai thì lúc nộp làm hồ sơ tòa án có khả năng sẽ bị Tòa án trả lại 1-1 gây mất thời gian và không giải quyết được vụ câu hỏi của quý khách.

Bạn đang xem: Mẫu đơn ly hôn đầy đủ

*
Tư vấn biên soạn thảo solo ly hôn

2. Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình, ly hôn đồng thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

………….…., ngày….. Tháng….. Năm………

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: tòa án nhân dân nhân dân………………………………………

Chúng tôi tên

1…………………………………………………………Sinh năm……………………......

Hiện tại hộ khẩu thường trú trên số:……………………………………………………...........

Phường…………………………..….Quận.....................Thành Phố………………...........

Hiện trợ thì trú (nếu có):………………………………………………………..........................

Phường:…………………………….Quận………………Thành Phố………….....................

Địa chỉ nơi thao tác nếu tất cả :…………………………………………………........................

2………………………………………………………… Sinh năm………………………..

Hiện trên hộ khẩu hay trú tại số:……………………………………………………..........

Phường……………..……………….Quận.....................Thành Phố…………………………

Hiện nhất thời trú (nếu có):…………………………………………………………………………..

Phường:…………………………….Quận………………Thành Phố…………………………..

Địa chỉ nơi thao tác làm việc nếu tất cả :…………………………………………………………………….

NỘI DUNG

Vào năm......................chúng tôi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân……………...........

Giấy chứng nhận kết hôn số………………..ngày…………….tháng……….năm………….

Nhưng mang đến năm…………………………………………………vợ ck có mâu thuẫn, tại sao do

(trình bày nắm tắt nội dung mâu thuẫn và ghi rõ những sự việc yêu cầu toàn án nhân dân tối cao giải quyết).

Về con chung:…………………………………………………..(trình bày có mấy con chung, ghi rõ chúng ta tên, ngày, mon năm sinh của các con với ghi rõ thỏa thuận về việc nuôi con và bài toán cấp dưỡng nuôi con)………………………………………………………………………………..

Về tài sản chung có có:…………………………………………………….(ghi rõ tài sản chung gồm gồm có gì với hai bên thỏa thuận về việc phân chia gia tài thế nào) ………………

Người yêu thương cầu người yêu cầu

3. Mẫu 1-1 xin ly hôn đối chọi phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……………ngày…………tháng………….năm………

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: tandtc nhân dân……………………………………………………

Tôi tên:………………………………………………..sinh năm ………………………………

Hiện bao gồm hộ khẩu hay trú trên số :………………………………………………………………

Phường ………………..Quận…………………....Thành phố…………………....................

Hiện nhất thời trú (nếu có) số:

Phường……………..Quận………………………Thành phố………………………………

Địa chỉ nơi thao tác làm việc – Điện thoại (nếu có):

Làm 1-1 này yêu cầu được ly hôn với chồng (vợ):

Tên:……………………………………..sinh năm ……………………………………………….

Hiện có hộ khẩu thường xuyên trú trên số :…………………….Đường…………………………………..

Phường :…………………..Quận…………………….Thành Phố………………………………..

Hiện nhất thời trú (nếu có) số: ……………………… …...Đường……………………………………

Phường :…………………Quận……………………..Thành phố……………………………….

Địa chỉ nơi thao tác – Điện thoại (nếu có):

NỘI DUNG:

Vào năm:……………..chúng tôi đăng ký kết hôn tại……………………………..giấy chứng nhận kết hôn số………..ngày………….tháng…………………năm…………………..

Xem thêm: Tông Đơ Cắt Tóc Philips Hc3426 Chính Hãng, Tông Đơ Cắt Tóc Philips Hc3426

(trường hợp không có đăng cam kết kết hôn thì ghi rõ thời gian chung sống):…………………

Nhưng mang đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, tại sao do :

(Trình bày tóm tắt nội dung mâu thuẫn và ghi rõ phần lớn vấn đề rõ ràng yêu mong của tand giai quyết).

- Về bé chung:…………………………........................... (trình bày gồm mấy bé chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng, năm sinh của các con cùng ghi rõ yêu mong về vấn đề nuôi bé và câu hỏi cấp dưỡng nuôi con).