*
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ... Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2020 Mô tả vật lý 495 tr. ; 22 cm.

Bạn đang xem: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; qui phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,… Từ khóa Pháp luật Từ khóa Giáo trình Từ khóa Nhà nước Từ khóa Lí luận nhà nước pháp luật Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan, GS. TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Năm, TS. Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 009235-64 Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(50): MSVGT 112396-445 Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(20): PHGT 004352-71
00000000nam#a2200000ua#4500001002004005008009020039040041044084110245250260300504520653653653653700700852852852856890911912925926927
80954
1
E9E1FE7F-9CEB-457C-8D5D-726A5BF85AAD
202011021452
201102s2020 vm vie
1 0
|a9786048115784|c70000
|a20201102144950|bhiennt|c20201102144945|dhiennt|y20201102144916|zhiennt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm
|a34(V)01(075)|bGIA 2020
2 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / |cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ...
|aTái bản lần thứ 3
|aHà Nội : |bTư pháp, |c2020
|a495 tr. ; |c22 cm.
|aDanh mục tài liệu tham khảo: tr. 483 - 490.|b104
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; qui phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
|aPháp luật
|aGiáo trình
|aNhà nước
|aLí luận nhà nước pháp luật
1 |aNguyễn, Minh Đoan|cGS. TS.

Xem thêm: Top 9 Shop Bán Quần Áo Hiphop Nam Tphcm, Hồ Chí Minh City (0938381511)

|eChủ biên
1 |aNguyễn, Văn Năm|cTS.|eChủ biên
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 009235-64
|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(50): MSVGT 112396-445
|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(20): PHGT 004352-71
1|uhttps://elaopa.org/ly-luan-chung-ve-nha-nuoc-va-phap-luat/imager_1_804_700.jpg
|a100|b82|c1|d2
|aNguyễn Thị Hiền
|aNguyễn Thị Huệ
|aG
|a0
|aGT

*
*
12345678910of10
*
*

Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động ...