Suitable for cutting various hard non-metallic materialssuch as: marble, granite, ceramic, floor tiles etc. Cần sử dụng cho máy cố gắng tay.Phù hợp để cắt những loại vật liệu phi kim cứng, như: Đá Marble, Đágranit, sứ, gạch ốp lát nền , ngói…


-->