Sau đó là tổng hợp Nghị định, thông tứ và những văn bản hướng dẫn thi hành phương pháp đất đai bắt đầu nhất hiện nay được phân nhiều loại theo từng công ty đề.


Bạn đang xem: Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung
*
Văn phiên bản hợp độc nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị triết lý dẫn vẻ ngoài Đất đaiNghị định 62/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CPNghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 43/2014/NĐ-CPVăn bản hợp độc nhất vô nhị 06/VBHN-BTNMT hợp tuyệt nhất Thông tư nguyên lý chi tiết một số điều củaNghị định 43/2014/NĐ-CPThông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi Thông bốn 02/2015/TT-BTNMTThông tứ 53/2017/TT-BTNMT về vẻ ngoài ngưng hiệu lực thực thi thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT
Thông tứ 05/2017/TT-BTNMT hình thức về quy trình xây dựng cơ sở tài liệu đất đaiVăn phiên bản hợp độc nhất vô nhị 02/VBHN-BTNMT 2019 hợp tuyệt nhất Thông tư pháp luật về làm hồ sơ địa chínhThông tứ 33/2017/TT-BTNMT sửa thay đổi Thông tư24/2014/TT-BTNMTVăn bạn dạng hợp tuyệt nhất 03/VBHN-BTNMT 2019 hợp duy nhất Thông tư giải pháp về phiên bản đồ địa chínhThông bốn 33/2017/TT-BTNMT sửa thay đổi Thông bốn 25/2014/TT-BTNMTQuy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đấtThông bốn 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông tứ 27/2018/TT-BTNMTThông tư 13/2019/TT-BTNMT nguyên lý về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đấtThông bốn 60/2015/TT-BTNMT nguyên tắc về nghệ thuật điều tra, đánh giá đất đaiQuy định về đk quyền áp dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch áp dụng và thống kê khu đất đai
Quy định về giao đất, đấu giá chỉ đất, tịch thu đất, dịch vụ cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư
Văn bản hợp độc nhất vô nhị 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp độc nhất vô nhị Nghị định giải pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtNghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CPNghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định 47/2014/NĐ-CPVăn bản hợp tuyệt nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư nguyên tắc về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tịch thu đấtThông tứ 33/2017/TT-BTNMT sửa đổiThông tư30/2014/TT-BTNMTThông tứ 24/2019/TT-BTNMT sửa đổiThông tư30/2014/TT-BTNMTVăn bản hợp tuyệt nhất 07/VBHN-BTNMT 2019 hợp tốt nhất Thông bốn Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đấtThông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổiThông tứ 37/2014/TT-BTNMTQuyết định 63/2015/QĐ-TTg về chế độ hỗ trợ giảng dạy nghề và xử lý việc làm cho tất cả những người lao hễ bị thu hồi đấtThông tứ 74/2015/TT-BTC trả lời lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đơn vị nước thu hồi đấtThông bốn 48/2017/TT-BTC quy định chính sách Tài chủ yếu trong vận động đấu giá bán tài sảnThông bốn liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức tiến hành đấu giá bán quyền thực hiện đất để giao đất tất cả thu tiền áp dụng đất hoặc thuê mướn đấtNghị định 69/2019/NĐ-CP mức sử dụng về vấn đề sử dụng gia tài công để giao dịch thanh toán cho Nhà đầu tư chi tiêu khi thực hiện Dự án chi tiêu xây dựng công trình theo bề ngoài Hợp đồng sản xuất - chuyển giaoQuy định tương quan đến cung cấp giấy ghi nhận quyền thực hiện đất
​​​​​​​Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT 2019 hợp duy nhất Thông tư lý lẽ về Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đấtThông tư 33/2017/TT-BTNMT về sửa đổi Thông bốn 23/2014/TT-BTNMTThông tư 85/2019/TT-BTC lý giải về mức giá và lệ giá tiền thuộc thẩm quyền đưa ra quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, tp trực ở trong Trung ươngThông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC khuyên bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức với cơ chế hoạt động của Văn phòng đk đất đai trực ở trong Sở Tài nguyên với Môi trườngThông bốn liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hiện tượng loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi cung cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đấtThủ tục hành chính liên quan đến cung cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất (sổ đỏ) và tay nghề khi mua, bán thế chấp nhà đấtQuy định tương quan đến định vị đất, áp dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ giá tiền trước bạ công ty đất:
Quy định vềchế độ pháp lý đối với việc cai quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, khu đất phi nntt và đất chưa sử dụng)


Xem thêm: Miếng Dán Mắt Chữa Nhược Thị Cho Trẻ Trên 5 Tuổi, Bịt Mắt Chữa Nhược Thị

Văn bản hợp độc nhất vô nhị 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp độc nhất Nghị định về quản lý, thực hiện đất trồng lúaNghị định 62/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CPNghị định 168/2016/NĐ-CP pháp luật về khoán rừng, vườn cây và ăn diện tích khía cạnh nước vào Ban quản lý rừng quánh dụng, rừng phòng hộ và Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp bên nướcNghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về giới hạn trong mức nhận đưa quyền sử dụng đất nông nghiệp & trồng trọt của hộ gia đình, cá nhân để áp dụng vào mục đích nông nghiệpQuy định về bố trí lại, xử trí nhà, đất thuộc về nhà nướcNghị định 167/2017/NĐ-CP về vẻ ngoài việc sắp xếp lại, xử lý gia tài côngThông tư 37/2018/TT-BTC trả lời về bố trí lại, xử trí nhà, khu đất theo vẻ ngoài tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP pháp luật việc bố trí lại, xử lý tài sản côngQuy định về xử lý phạm luật hành chính, năng khiếu nại tố giác và thanh tra, cải tân thủ tục hành chính trong nghành đất đai