Để sử dụng elaopa.org Watch Series 3 trở lên có watchOS 7, bạn cần ghép đôi elaopa.org Watch với iPhone 6s trở lên có iOS 14 trở lên. Các trợ lý thiết lập trên iPhone và elaopa.org Watch của bạn hoạt động cùng nhau để giúp bạn ghép đôi và thiết lập elaopa.org Watch.Bạn đang xem: Không thể kết nối với chat bạn có thể tự kết nối lại một cách thủ công

CẢNH BÁO: Để tránh thương tích, hãy đọc Thông tin an toàn quan trọng dành cho elaopa.org Watch trước khi sử dụng elaopa.org Watch của bạn.

Bạn đang xem: Không thể kết nối với chat bạn có thể tự kết nối lại một cách thủ công

Để bật elaopa.org Watch của bạn, hãy nhấn và giữ nút sườn cho đến khi bạn nhìn thấy logo elaopa.org.

Đưa iPhone lại gần elaopa.org Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của elaopa.org Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Tiếp tục.

Hoặc mở ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone của bạn, sau đó chạm vào Ghép đôi đồng hồ mới.


*

Khi được nhắc, đặt iPhone sao cho elaopa.org Watch của bạn xuất hiện trong kính ngắm trong ứng dụng elaopa.org Watch. Thao tác này sẽ ghép đôi hai thiết bị.

Chạm vào Thiết lập cho chính tôi. Làm theo hướng dẫn trên iPhone và elaopa.org Watch của bạn để hoàn thành thiết lập.

Mẹo: Nếu bạn gặp khó khăn khi xem elaopa.org Watch hoặc iPhone, VoiceOver hoặc Thu phóng có thể hữu ích – ngay cả trong khi thiết lập. Xem Sử dụng Thu phóng trên elaopa.org Watch hoặc Thiết lập elaopa.org Watch bằng VoiceOver.

Trong khi thiết bị đang ghép đôi với iPhone, elaopa.org Watch của bạn sẽ cung cấp các mẹo về cách tương tác với đồng hồ. Chạm vào Màn hình, Digital Crown và Nút sườn để tìm hiểu thêm.

Bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động trên elaopa.org Watch trong khi thiết lập. Nếu không muốn, bạn có thể kích hoạt dịch vụ di động sau này trong ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone. Xem Sử dụng elaopa.org Watch với mạng di động.

iPhone và elaopa.org Watch của bạn phải sử dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ di động. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập elaopa.org Watch cho người khác trong nhóm Chia sẻ trong gia đình, bạn có thể sử dụng một nhà cung cấp di động khác với nhà cung cấp được sử dụng trên iPhone mà bạn sử dụng để quản lý đồng hồ.

Dịch vụ di động không có sẵn ở tất cả các vùng.


*

Nếu camera không bắt đầu quá trình ghép đôi: Chạm vào Ghép đôi elaopa.org Watch thủ công ở cuối màn hình iPhone và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mở ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Chạm vào bên cạnh elaopa.org Watch bạn muốn hủy ghép đôi, sau đó chạm Hủy ghép đôi elaopa.org Watch.

Bạn có thể ghép đôi một elaopa.org Watch khác giống như cách bạn đã ghép đôi thiết bị đầu tiên. Đưa iPhone lại gần elaopa.org Watch của bạn, đợi màn hình ghép đôi của elaopa.org Watch xuất hiện trên iPhone, sau đó chạm Ghép đôi. Hoặc làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Xem bài viết Hỗ trợ của elaopa.org Sử dụng nhiều elaopa.org Watch với iPhone của bạn.

Để tìm hiểu cách thiết lập đồng hồ cho một người trong nhóm Chia sẻ trong gia đình của bạn, hãy xem Thiết lập elaopa.org Watch cho thành viên gia đình.

iPhone của bạn phát hiện elaopa.org Watch đã ghép đôi mà bạn đang đeo và tự động kết nối với thiết bị. Chỉ cần đeo một elaopa.org Watch khác và đưa cổ tay của bạn lên.

Bạn cũng có thể chọn elaopa.org Watch theo cách thủ công:

Mở ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Tất cả đồng hồ của bạn ở đầu màn hình.

Tắt Tự động chuyển đổi.

Để xem elaopa.org Watch của bạn có được kết nối với iPhone không, hãy chạm và giữ cạnh dưới của màn hình đồng hồ, vuốt lên để mở Trung tâm điều khiển, sau đó tìm biểu tượng trạng thái Đã kết nối

*

.


*

Nếu elaopa.org Watch của bạn được ghép đôi với iPhone cũ và bây giờ bạn muốn ghép đôi với iPhone mới, hãy làm theo các bước sau:

Thiết lập iPhone mới. Trên màn hình Ứng dụng & dữ liệu, hãy chọn khôi phục từ bản sao lưu iCloud, sau đó chọn bản sao lưu mới nhất.

Tiếp tục quá trình thiết lập iPhone và lựa chọn sử dụng elaopa.org Watch với iPhone mới của bạn khi được nhắc.

Khi quá trình thiết lập iPhone hoàn tất, elaopa.org Watch sẽ nhắc bạn ghép đôi thiết bị đó với iPhone mới. Chạm vào OK trên elaopa.org Watch của bạn, sau đó nhập mật mã của thiết bị.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hỗ trợ của elaopa.org Cách ghép đôi elaopa.org Watch của bạn với một iPhone mới.

Bạn có thể chuyển gói cước di động hiện có từ elaopa.org Watch có tính năng di động sang một elaopa.org Watch có tính năng di động khác bằng cách làm theo các bước sau:

Trong khi đang đeo elaopa.org Watch, hãy mở ứng dụng elaopa.org Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ của tôi, chạm vào Di động, sau đó chạm vào bên cạnh gói cước di động của bạn.

Chạm vào Xóa gói cước , sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp để xóa elaopa.org Watch này khỏi gói cước di động.

Tháo đồng hồ cũ của bạn, đeo elaopa.org Watch có tính năng di động khác của bạn lên, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó chạm vào Di động.

Làm theo các hướng dẫn để kích hoạt tính năng di động cho đồng hồ của bạn.

Xem thêm: Thủ Môn Hay Nhất Hiện Nay Là Ai? Top 10 Thủ Môn Xuất Sắc Nhất Thế Giới Năm 2021

Để biết thêm thông tin về thiết lập và ghép đôi, hãy xem bài viết Hỗ trợ của elaopa.org Thiết lập elaopa.org Watch của bạn.