Đen / Cấp A - 6.690.000₫Đen / Cấp B - 6.690.000₫Hồng / Cấp A - 6.690.000₫Hồng / Cấp B - 6.690.000₫Trắng / Cấp A - 6.690.000₫Trắng / Cấp B - 6.690.000₫Vàng / Cấp A - 6.690.000₫Vàng / Cấp B - 6.690.000₫
Hệ thống cửa hàng: