Nội dung bài bác giảng Mở đầu về chất hóa học hữu cơ tìm đọc về quan niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, điểm sáng chung của những hợp hóa học hữu cơ; Phân loại hợp chất hữu cơ theo thành phần nhân tố (hiđrocacbon và dẫn xuất); các loại bí quyết của hợp hóa học hữu cơ: cách làm chung, công thức dễ dàng nhất, công thức phân tử và cách làm cấu tạo; qua loa về phân tích nguyên tố: phân tích định tính, so sánh định lượng.

Bạn đang xem: Hoá học hữu cơ lớp 11


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ với hoá học tập hữu cơ

1.2. Phân nhiều loại hợp chất hữu cơ

1.3. Đặt điểm chung của hợp hóa học hữu cơ

1.4. Sơ lượt về đối chiếu nguyên tố

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài đôi mươi Hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao 

4. Hỏi đáp về Bài đôi mươi Chương 4 chất hóa học 11 


*

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ những oxít của cacbon, muối cacbonat, xianua và các bua…)Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu và phân tích các hợp chất hữu cơ.
1.2.1. Nhờ vào thành phần các nguyên tố

*

Hình 1: Phân các loại hợp hóa học hữu cơ

1.2.2. Theo mạch cacbon

 

*

Hình 2: Phân loại dựa vào mạch cacbon


1.3.1. Đặc điểm cấu tạoNguyên tố bắt buộc có là cacbonThường chạm mặt H, O, N, S , p. , Hal . . .Liên kết hóa học chủ yếu trong hóa học hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.1.3.2. đặc thù vật lýCác hợp hóa học hữu cơ thường sẽ dễ bay khá (tonc, to bay hơi thấp )Kém bền so với nhiệt và dễ cháyKhông tan hoặc không nhiều tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ1.3.3. đặc thù hóa họcKém bền với nhiệt, dễ bị phân hủy.Các bội nghịch ứng của hợp chất hữu cơ thường lờ lững và không hoàn toàn theo một phía nhất định→ Thu được tất cả hổn hợp sản phẩm

1.4. Sơ lượt về so với nguyên tố


1.4.1. Phân tích định tính

Mục đích

Xác định các nguyên tố bao gồm trong hợp hóa học hữu cơ.

Nguyên tắc

Chuyển hợp chất hữu cơ thành những chất vơ cơ solo giản, rồi phân biệt bằng bội phản ứng đặc trưng.

Phương pháp tiến hành

*

Hình 3: Phương pháp thực hiện phân tích định tính hợp chất hữu cơ

*

Hình 4: Thí nghiệm xác định nguyên tố Cacbon, Hidro gồm trong Glucozơ

1.4.2. So với định lượng

Mục đích

Xác định thành phần tỷ lệ về trọng lượng các nguyên tố có trong hợp hóa học hữu cơ.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Xương Khỉ - Phòng Chữa Ung Thư Hiệu Quả

Nguyên tắc

Cân một lượng chính xác hợp chất hữu cơChuyển yếu tắc trong hợp hóa học hữu cơ thành các chất vô cơ dễ dàng và đơn giản như CO2 , H2O , N2…Xác định m hoặc V của CO2, H2O, N2… Từ đó tính m và %m của các nguyên tố vào hợp chất hữu cơ.

*

Hình 5: Phương pháp triển khai phân tích định lượng

Biểu thức tính

(eginarrayl m_C = fracm_CO_244.12 Rightarrow \% C = fracm_Ca.100\% \ m_H = 2.fracm_H_2O18 Rightarrow \% H = fracm_Ha.100\% \ m_N = 2.fracV_N_222,4.14 Rightarrow \% N = fracm_Na.100\% \ \% O = 100\% - (\% C + \% H + \% N + ...) endarray)

 


Bài 2:

Phân tích 0,29 gam một hợp chất hữu cơ chỉ đựng C, H, O ta gồm %C = 62,06%; %H = 10,34%. Vậy trọng lượng oxi trong hợp chất là:

Hướng dẫn:

(eginarrayl \% m_O = 100\% - \% m_H - \% m_C = 100 - 10,34 - 62,06 = 27,6\ Rightarrow m_o = 27,6\% .0,29 = 0,08 m gam endarray)

Bài 3:

Cho thí điểm như hình vẽ: 

*
Hãy cho biết thí nghiệm này dùng làm phân tích định tính nguyên tố làm sao trong hợp chất hữu cơ? 

Hướng dẫn:

Dùng CuSO4 khan để nhận thấy H2O (chuyển màu sắc từ trắng thành xanh) ⇒ xác định trong thành phần hợp hóa học hữu cơ có chứa yếu tố H. Dùng Ca(OH)2 dư để nhận ra CO2 do sản xuất kết tủa vẩn đục ⇒ xác minh trong nhân tố hợp hóa học hữu cơ có chứa nhân tố C.