EmojiVăn bản thuần túyNghĩa là gìCopy / Paste
*
Trái tim bi quan phiềnSao chép
*