*
Kí hiệu phân nhiều loại 34.61(075) người sáng tác TT Trường Đại học chế độ Hà Nội.

Bạn đang xem: Giáo trình luật quốc tế đại học luật hà nội

Nhan đề Giáo trình Luật thế giới /Trường Đại học Luật thủ đô hà nội ; Lê Mai Anh công ty biên ; Hoàng Ly Anh ,... . Lần xuất phiên bản Tái bạn dạng lần đồ vật 17 gồm sửa đổi thông tin xuất bản Hà Nội :Công an Nhân dân,2017 trình bày vật lý 511 tr. ; 22 cm. cầm tắt Trình bày hầu hết nội dung cơ bản của môn học chế độ Quốc tế, bao gồm: khái niệm, chính sách và đơn vị của nguyên tắc Quốc tế; chế độ Điều ước quốc tế; những vấn đề về dân cư, quyền nhỏ người, lãnh thổ trong cơ chế Quốc tế; cách thức Biển quốc tế, hiện tượng Hàng không quốc tế, công cụ Vũ trụ quốc tế,… tự khóa Luật Quốc tế tự khóa Giáo trình Tác giả(bs) công nhân Hoàng, Ly Anh,, TS. Tác giả(bs) công nhân Lê, Mai Anh,, TS., Tác giả(bs) cn Đoàn, Thành Nhân,, ThS. Tác giả(bs) cn Đỗ, khỏe mạnh Hồng Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Thị Thuận,, TS. Tác giả(bs) cn Hoàng, Phước Hiệp,, PGS. TS. Tác giả(bs) cn Chu, mạnh mẽ Hùng,, TS. Tác giả(bs) công nhân Lê, Minh Tiến,, ThS. Tác giả(bs) cn Vũ, Đức Long,, TS. Tác giả(bs) công nhân Nguyễn, Hồng Thao,, TS. Tác giả(bs) TT Nguyễn, Thị Kim Ngân,
00000000nam#a2200000ui#4500001002004005008009020039040041044084090110245250260300520653653700700700700700700700700700700710856890
45652
1
D933FC6B-CDF2-45FC-8ACC-2158ED81714D
201902201613
081223s2017 vm| vie
1 0
|a9786047224012
|a20190220161308|bhiennt|c20181009153410|dhuent|y20170712155511|zmaipt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm|
|a34.61(075)
|a34.61(075)|bGIA 2016
1 |aTrường Đại học hiện tượng Hà Nội.
10|aGiáo trình Luật thế giới /|cTrường Đại học tập Luật tp hà nội ; Lê Mai Anh công ty biên ; Hoàng Ly Anh ,... .
|aTái phiên bản lần đồ vật 17 gồm sửa đổi
|aHà Nội :|bCông an Nhân dân,|c2017
|a511 tr. ; |c22 cm.
|aTrình bày hầu hết nội dung cơ bản của môn học chính sách Quốc tế, gồm những: khái niệm, chế độ và đơn vị của luật pháp Quốc tế; phương tiện Điều ước quốc tế; các vấn đề về dân cư, quyền nhỏ người, khu vực trong giải pháp Quốc tế; luật pháp Biển quốc tế, pháp luật Hàng không quốc tế, cách thức Vũ trụ quốc tế,…
|aLuật Quốc tế
|aGiáo trình
1 |aHoàng, Ly Anh,|cTS.
1 |aLê, Mai Anh,|cTS.,|eChủ biên
1 |aĐoàn, Thành Nhân,|cThS.
1 |aĐỗ, khỏe mạnh Hồng
1 |aNguyễn, Thị Thuận,|cTS.
1 |aHoàng, Phước Hiệp,|cPGS. TS.
1 |aChu, mạnh bạo Hùng,|cTS.
1 |aLê, Minh Tiến,|cThS.
1 |aVũ, Đức Long,|cTS.
1 |aNguyễn, Hồng Thao,|cTS.

Xem thêm: Khuyến Mại Máy Lọc Không Khí Panasonic Nội Địa Nhật Panasonic F

1 |aNguyễn, Thị Kim Ngân,|cTS.
1|uhttps://elaopa.org/giao-trinh-luat-quoc-te-dai-hoc-luat-ha-noi/imager_1_7220_700.jpg
|c1|a0|b0|d2

Giáo trình Luật quốc tế / trường Đại học Luật hà thành ; Lê Mai Anh nhà biên ; Hoàng Ly Anh ,... .