Ở Việt Nam hiện nay, Luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật; là môn khoa học pháp lý trọng yếu trong hệ thống các khoa học pháp lý chuyên ngành và là môn học nền tảng giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để học tập các môn học luật khác.

Cuốn sách Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam gồm chín chương, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Luật hiến pháp. Cuốn sách trình bày có hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được Quốc hội khóa XIII ban hành.

T.A
Bạn đang xem: Giáo trình luật hiến pháp 2013

*

Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập (Sách chuyên khảo)


*

*

Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh


*

*

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn


Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp) (Xuất bản lần thứ 19, có sửa chữa, bổ sung)
Xem thêm: 〖Khám Phá〗 Máy Rửa Xe Tự Động Có Gì Nổi Bật? Rửa Xe Tự Động Giá Bao Nhiêu

Chọn Video Kỷ niệm 75 năm thành lập Nhà xuất bản Chính quốc gia Sự Thật - Dấu ấn vàng, tiếp nối sự phát triển Giới thiệu cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Thời sự VTV giới thiệu hai cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Ra mắt Tủ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Tọa đàm, giới thiệu bộ sách “Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 thành đồng” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan hai Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Thanh niên học và làm theo lời Bác” của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Sách lý luận chính trị đồng hành cùng công tác tư tưởng của Đảng trong thời đại số Stbook - Hệ thống xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật