Mời quý thầy cô với các bạn xem thêm Giáo án Vật lý 10 bài xích 1: Chuyển động cơ để nâng cấp kĩ năng cùng kiến thức và kỹ năng biên soạn giáo án theo chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, khả năng trong lịch trình dạy dỗ học tập. Giáo án Vật lý 10 bài bác 1: Chuyển động cơ được soạn cùng với hiệ tượng 3 cột tương xứng chế độ cỗ GD và nội dung ngắn gọn xúc tích giúp học viên dễ dàng hiểu bài học rộng.

Bạn đang xem: Giáo án vật lý 10 cơ bản 3 cột


*

Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ

I. Mục tiêu.

a. Về kiến thức

Trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động.

Nêu được những ví dụ cụ thể về: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian.

Phân biệt được hệ toạ độ, hệ qui chiếu; thời điểm và thời gian (gần đúng thời gian).

b. Về kĩ năng

Trình bày được cách xác định vị trí của chất điểm trên đường cong và trên một mặt phẳng; làm được các bài toán về hệ qui chiếu, đổi mốc thời gian.

II. Chuẩn bị.

Gv: Chuẩn bị một số ví dụ thực tế về xác định vị trí của một điểm để mang đến hs thảo luận.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp

2. Bài mới.

TG

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

10’

15’

13

- Làm thế nào để biết một vật chuyển động tuyệt đứng yên?

- Lấy ví dụ minh hoạ.

- Như vậy thế nào là chuyển động cơ? (ghi nhận khái niệm) đến ví dụ?

- Lúc cần theo dõi vị trí của một vật nào đó bên trên bản đồ (ví dụ xác định vị trí của một chiếc ô tô trên đường từ Cao Lãnh đến TP.. HCM) thì ta ko thể vẽ cả chiếc xe hơi lên bản đồ mà có thể biểu thị bằng chấm nhỏ. Chiều dài của nó rất nhỏ so với quãng đường đi.

- Khi nào một vật chuyển động được coi là một chất điểm?

- Nêu một vài ví dụ về một vật chuyển động được coi là một chất điểm và không được coi là chất điểm?

- Từ đó các em hoàn thành C1.

- Trong thời gian chuyển động, mỗi thời điểm nhất định thì chất điểm ở một vị trí xác định. Tập hợp hầu hết các vị trí của một chất điểm chuyển động làm ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của chuyển động

- Các em hãy mang đến biết tác dụng của vật mốc đối với chuyển động của chất điểm?

- khi đi đường chỉ cần nhìn vào cột km (cây số) ta có thể biết được ta đang cách vị trí nào đó bao xa.

- Từ đó các em hoàn thành C2.

- Làm thế nào để xác định vị trí của một vật nếu biết quỹ đạo chuyển động?

- Chú ý H1.2 vật được chọn làm mốc là điểm O. chiều từ O đến M được chọn là chiều dương của chuyển động, nếu đi theo chiều ngược lại là theo chiều âm.

- Nhỏng vậy, nếu cần xác định vị trí của một chất điểm bên trên quỹ đạo chuyển động ta chỉ cần có một vật mốc, chọn chiều dương rồi dùng thước đo gần đúng cách từ vật đó đến vật mốc.

- Nếu cần xác định vị trí của một chất điểm bên trên mặt phẳng ta làm thế nào? Muốn chỉ đến người thợ khoan tường vị trí để treo một chiếc quạt thì ta phải làm (vẽ) thế nào bên trên bản thiết kế?

- Muốn xác định vị trí của điểm M ta làm như thế nào?

- Chú ý đó là 2 đại lượng đại số.

- Các em hoàn thành C3; gợi ý: có thể chọn cội toạ độ trùng với bất kỳ điểm nào vào 4 điểm A, B, C, D để thuận lợi người ta thường chọn điểm A làm gốc toạ độ.

- Để xác định vị trí của một chất điểm, tuỳ thuộc vào qũy đạo và loại chuyển động mà người ta có nhiều cách chọn hệ toạ độ khác nhau. Ví dụ: hệ toạ độ ước, hệ toạ độ trụ… Chúng ta thường dùng là hệ toạ độ Đề-các vuông góc.

- Chúng ta thường nói: chuyến xe đó khởi hành lúc 7h, bây giờ đã đi được 15 phút. Như vậy 7h là mốc thời gian (còn hiểu là gốc thời gian) để xác định thời điểm xe bắt đầu chuyển động và dựa vào mốc đó xác định được thời gian xe đã đi.

- Tại sao phải chỉ rõ mốc thời gian và dùng dụng cụ gì để đo khoảng thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian?

- Cùng một sự kiện nhưng lại có thể song sánh với các mốc thời gian khác nhau. Nếu ta nói xe cộ đã đi được 15 phút rồi thì ta gọi mốc thời gian được chọn là thời điểm nào?

- Mốc thời gian là thời điểm ta khởi đầu tính thời gian. Để đối kháng gian ta đo và tính thời gian từ thời điểm vật khởi đầu chuyển động.

- Các em hoàn thành C4. bảng giờ tàu cho biết điều gì?

- Xác định thời điểm tàu xuất phát chạy & thời gian tàu chạy từ HN vào SG?

- Các yếu tố cần có vào một hệ quy chiếu?

- Phân biệt hệ toạ độ & hệ quy chiếu? Tại sao phải dùng hệ quy chiếu?

* HQC gồm vật mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Để cho đối kháng giản thì:

HQC = Hệ toạ độ + Đồng hồ

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo

- Chúng ta phải dựa vào một vật nào đó (vật mốc) đứng yên ổn bên đường.

- Hs tự rước ví dụ.

- HS phát biểu khái niệm chuyển động cơ. Cho ví dụ.

- Từng em quyết tâm trả lời ý hỏi của gv.

- Cá nhân hs trả lời. (dựa vào khái niệm SGK)

- Tự đến ví dụ theo quyết tâm của bản thân.

- Hs hoàn thành theo yêu cầu C1.

- Hs tìm phát âm khái niệm quỹ đạo chuyển động.

Hoạt động 2: Tìm đọc cách xác định vị trí của vật vào ko gian

- Vật mốc dùng để xác định vị trí ở một thời điểm nào đó của một chất điểm trên quỹ đạo của chuyển động.

- Hs nghiên cứu SGK.

- Hs trả lời theo cách phát âm của mình (vật mốc có thể là bất kì một vật nào đường yên ổn ở trên bờ hoặc dưới sông).

- Hs trả lời.

- Hs nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi của gv?

- Chọn chiều dương mang lại các trục Ox và Oy; chiếu vuôn góc điểm M xuống 2 trục toạ độ (Ox và Oy) ta được điểm các điểm (H và I).

- Vị trí của điểm M được xác định bằng 2 toạ độ (x = overline OH )và (y = overline OI )

- Chiếu vuông góc điểm M xuống 2 trục toạ độ ta được M (2,5; 2)

Hoạt động 3: Tìm phát âm cách xác định thời gian vào chuyển động

- Cá nhân kiên cường trả lời.

- Chỉ rõ mốc thời gian để tế bào tả chuyển động của vật ở các thời điểm sự so sánh. Dùng đồng hồ để đo thời gian

- Hiểu mốc thời gian được chọn là lúc xe pháo bắt nguồn chuyển bánh.

- Bảng giờ tàu mang đến biết thời điểm tau khởi đầu chạy và thời điểm tau đến ga.

- Hs tự tính (mang hiệu số thời gian đến với thời gian khởi đầu đi).

- Vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian & một đồng hồ.

- Hệ toạ độ chỉ đến phép xác định vị trí của vật. Hệ quy chiếu mang lại phép ko những xác định được toạ độ mà còn xác định được thời gian chuyển động của vật, hoặc thời điểm tại một vị trí bất kì.

I. Chuyển động cơ. Chất điểm.

1. Chuyển động cơ.

Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự nạm đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

2. Chất điểm.

Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thmong của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những gần đúng cách mà ta đề cập đến).

3. Quỹ đạo.

Tập hợp toàn thể các vị trí của một chất điểm chuyển động làm ra một đường nhất định. Đường đó được phát âm là quỹ đạo của chuyển động.

II. Cách xác định vị trí của vật vào không gian.

1. Vật làm mốc và thcầu đo.

Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ là chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên đường đó là có thể xác định được chính xác vị trí của vật bằng cách dùng một cái thcầu đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật

2. Hệ toạ độ.

Gồm 2 trục: Ox; Oy vuông góc nhau tạo thành hệ trục toạ độ vuông góc, điểm O là nơi bắt đầu toạ độ.

*

III. Cách xác định thời gian vào chuyển động.

1. Mốc thời gian và đồng hồ.

Mốc thời gian (hoặc cội thời gian) là thời điểm mà ta bắt nguồn đo thời gian. Để đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ.

2. Thời điểm và thời gian.

IV. Hệ quy chiếu.

HQC tổng quan vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian & đồng hồ.

Xem thêm: Chibi - Siêu Nhân Cao Tốc

Trên đó là trích đoạn một phần câu chữ tronggiáo án Chuyển hễ cơ.Để thâu tóm toàn bộnội dung còn lại cùng những giáo án tiếp sau, mời quý thầy cô vui vẻ đăng nhập để tải tài liệu về đồ vật.

Ngoài ra, nhằm mục đích cung ứng các Thầy cô vào quá trình xây dựngbài bác 1với tương đối nhiều phương pháp biên soạn bài giỏi, câu chữ chi tiết và được trình diễn khoa học, quý thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ởBài giảng Vật lý 10 - Bài 1: Chuyển hễ cơ