Phu00f9 hu1ee3p vu1edbi TV ku00edch thu01b0u1edbc mu00e0n hu00ecnh lu1edbn tu1eeb 42 - 65 inch

u0110u00e1p u1ee9ng u0111u01b0u1ee3c tru1ecdng lu01b0u1ee3ng tu1ed1i u0111a lu00ean u0111u1ebfn 50 kg Lu1eafp u0111u1eb7t du1ec5 du00e0ng, giu00fap tivi u0111u01b0u1ee3c cu1ed1 u0111u1ecbnh tuyu1ec7t u0111u1ed1i Thiu1ebft ku1ebf thu00f4ng minh hu1ed7 tru1ee3 khu00f4ng gian su1ed1ng hiu1ec7n u0111u1ea1i u0110u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb chu1ea5t liu1ec7u cao cu1ea5p, bu1ec1n bu1ec9, du1ec5 du00e0ng vệ sinh chu00f9i Kiu1ec3u du00e1ng cu1ee9ng cu00e1p, chu1ecbu lu1ef1c tu1ed1t","full_description":"","category_ids":<358,2246,3047,2536>,"position":"0","seo_name":"khung-treo-tv-cm-t65","seo_path":"2246/358/2536","master_url":"N","name_master":null,"main_category":2536,"product_features":"596":"feature_id":"596","value":"","value_int":null,"variant_id":"82342","feature_type":"S","description":"Model","prefix":"","suffix":"","variant":"CM-T65","parent_id":"591","features_hash":"162-82342","variants":"82342":"value":"","value_int":null,"variant_id":"82342","variant":"CM-T65","image_pairs":false,"597":"feature_id":"597","value":"","value_int":null,"variant_id":"5162","feature_type":"E","description":"Mu00e0u su1eafc","prefix":"","suffix":"","variant":"u0110en","parent_id":"591","features_hash":"161-5162","variants":"5162":"value":"","value_int":null,"variant_id":"5162","variant":"u0110en","image_pairs":false,"599":"feature_id":"599","value":"","value_int":null,"variant_id":"33757","feature_type":"E","description":"Nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t","prefix":"","suffix":"","variant":"Camel","parent_id":"591","features_hash":"33-33757","variants":"33757":"value":"","value_int":null,"variant_id":"33757","variant":"Camel","image_pairs":"pair_id":"412609","image_id":"501833","detailed_id":"0","position":"0","icon":"image_path":"https://cdn.elaopa.orgmall.com/images/feature_variant/501/Camel_10vs-vx.png","alt":"Camel","image_x":"145","image_y":"60","http_image_path":"http://cdn.elaopa.orgmall.com/images/feature_variant/501/Camel_10vs-vx.png","https_image_path":"https://cdn.elaopa.orgmall.com/images/feature_variant/501/Camel_10vs-vx.png","absolute_path":"/home/elaopa.org/public_html/images/feature_variant/501/Camel_10vs-vx.png","relative_path":"feature_variant/501/Camel_10vs-vx.png","602":"feature_id":"602","value":"","value_int":null,"variant_id":"5405","feature_type":"S","description":"Xuu1ea5t xu1ee9","prefix":"","suffix":"","variant":"Viu1ec7t Nam","parent_id":"591","features_hash":"406-5405","variants":"5405":"value":"","value_int":null,"variant_id":"5405","variant":"Viu1ec7t Nam","image_pairs":false,"612":"feature_id":"612","value":"","value_int":null,"variant_id":"5095","feature_type":"S","description":"Thu1eddi gian bu1ea3o hu00e0nh","prefix":"","suffix":"","variant":"12 thu00e1ng","parent_id":"591","variants":"5095":"value":"","value_int":null,"variant_id":"5095","variant":"12 thu00e1ng","image_pairs":false,"618":"feature_id":"618","value":"","value_int":null,"variant_id":"5105","feature_type":"E","description":"u0110u1ecba u0111iu1ec3m bu1ea3o hu00e0nh","prefix":"","suffix":"","variant":"Nguyu1ec5n Kim","parent_id":"591","variants":"5105":"value":"","value_int":null,"variant_id":"5105","variant":"Nguyu1ec5n Kim","image_pairs":false,"1651":"feature_id":"1651","value":"","value_int":null,"variant_id":"109607","feature_type":"S","description":"Khu1ed1i lu01b0u1ee3ng su1ea3n phu1ea9m (kg)","prefix":"","suffix":"kg","variant":"Tru1ecdng lu01b0u1ee3ng an tou00e0n(max): 50","parent_id":"542","variants":"109607":"value":"","value_int":null,"variant_id":"109607","variant":"Tru1ecdng lu01b0u1ee3ng an tou00e0n(max): 50","image_pairs":false,"1650":"feature_id":"1650","value":"","value_int":null,"variant_id":"109611","feature_type":"S","description":"Ku00edch thu01b0u1edbc su1ea3n phu1ea9m","prefix":"","suffix":"mm","variant":"600 x 400","parent_id":"542","variants":"109611":"value":"","value_int":null,"variant_id":"109611","variant":"600 x 400","image_pairs":false,"main_pair":"pair_id":"258100","image_id":"0","detailed_id":"248460","position":"0","detailed":"object_id":"55018","object_type":"product","image_path":"https://cdn.elaopa.orgmall.com/images/detailed/248/10032226-khung-treo-tivi-camel-cm-t65-1.jpg","alt":"khung-treo-tivi-camel-cm-t65","image_x":"858","image_y":"1024","http_image_path":"http://cdn.elaopa.orgmall.com/images/detailed/248/10032226-khung-treo-tivi-camel-cm-t65-1.jpg","https_image_path":"https://cdn.elaopa.orgmall.com/images/detailed/248/10032226-khung-treo-tivi-camel-cm-t65-1.jpg","absolute_path":"/home/elaopa.org/public_html/images/detailed/248/10032226-khung-treo-tivi-camel-cm-t65-1.jpg","relative_path":"detailed/248/10032226-khung-treo-tivi-camel-cm-t65-1.jpg","base_price":"299000.000000","selected_options":<>,"product_options":"76271":"cur_product_id":"55018","option_id":"76271","product_id":"0","company_id":"1","option_type":"Z","inventory":"N","regexp":"","required":"N","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"1","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"Mua online giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 2.025.000u0111","date_start":"0","date_end":"1640537700","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"auto_ctv","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"0","option_name":"Thu00e1ng 12. Nhu1eadp mu00e3 XMAS21 giu1ea3m u0111u01a1n hu00e0ng u0111u1ebfn 2025k (24-2612)","option_text":"","description":"Mua Online nhu1eadp mu00e3 XMAS21 giu1ea3m thu00eam u0111u1ebfn 2.025.000u0111 tu1eeb 24 - 26/12. Xem đưa ra tiu1ebft","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","76123":"cur_product_id":"55018","option_id":"76123","product_id":"0","company_id":"0","option_type":"U","inventory":"N","regexp":"","required":"N","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"95","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"Giu1ea3m 500K thu1ebb Vietcombank","date_start":"0","date_end":"1641744000","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"1","option_name":"Thu00e1ng 12. Giu1ea3m 500.000u0111 qua thu1ebb Vietcombank (11/12-09/01)","option_text":"","description":"Giu1ea3m thu00eam 500.000u0111u00a0khi thanh tou00e1n bu1eb1ng thu1ebb tu00edn du1ee5ngu00a0Vietcombank","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","75288":"cur_product_id":"55018","option_id":"75288","product_id":"0","company_id":"1","option_type":"U","inventory":"N","regexp":"","required":"Y","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"96","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"Giu1ea3m 500K thu1ebb BIDV","date_start":"0","date_end":"1647705600","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"0","option_name":"Thu00e1ng 12. Giu1ea3m 500K Ngu00e2n hu00e0ng ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv dmuc(19/12 -31/12)","option_text":"","description":"Giu1ea3m thu00eam 500.000u0111u00a0khi thanh tou00e1n bu1eb1ng thu1ebb tu00edn du1ee5ng BIDV","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","75388":"cur_product_id":"55018","option_id":"75388","product_id":"0","company_id":"1","option_type":"U","inventory":"N","regexp":"","required":"Y","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"96","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"Giu1ea3m 500K qua thu1ebb fe Credit","date_start":"0","date_end":"1640966400","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"1","option_name":"Thu00e1ng 12. Giu1ea3m 500K Ngu00e2n hu00e0ng fe Credit dmuc ( 01/12 - 31/12)","option_text":"","description":"Giu1ea3m 500.000u00a0khi thanh tou00e1n bu1eb1ng thu1ebbu00a0tu00edn du1ee5ng fe Credit","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","75853":"cur_product_id":"55018","option_id":"75853","product_id":"0","company_id":"0","option_type":"U","inventory":"N","regexp":"","required":"N","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"96","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"Giu1ea3m 300K thu1ebb MSB","date_start":"0","date_end":"1643644800","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"1","option_name":"Thu00e1ng 11.


Bạn đang xem: Giá treo tivi samsung 40 inch


Xem thêm: Túi Da Cá Sấu Hermes - 11 Loại Da Cao Cấp Được Sử Dụng Để Làm Túi Hermes

Giu1ea3m 300.000u0110 Ngu00e2n hu00e0ng MSB (18/11-30/11)","option_text":"","description":"Giu1ea3m thu00eam 300.000u0111u00a0khi thanh tou00e1n bu1eb1ng thu1ebb tu00edn du1ee5ngu00a0MSB","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","76268":"cur_product_id":"55018","option_id":"76268","product_id":"0","company_id":"0","option_type":"U","inventory":"N","regexp":"","required":"N","multiupload":"N","allowed_extensions":"","max_file_size":"0","missing_variants_handling":"M","status":"A","position":"96","value":"","expired":"","old_expired":"","nk_option_type":"P","nk_option_image":"","nk_option_show":"N","expired1":null,"available_time":"","nk_uu_dai_len_den":"","date_start":"0","date_end":"1646064000","type":"O","nk_option_key":"","nk_prolink":"A","nk_sap_sync_option_type":"","nk_cron_update_products":"0","nk_option_value":"0","display_pricetag":"1","option_name":"Thu00e1ng 12. Giu1ea3m 500.000u0111 qua thu1ebb Sacombank (20/12-28/02)","option_text":"","description":"Giu1ea3m thu00eam 500.000u0111u00a0khi thanh tou00e1n bu1eb1ng thu1ebb tu00edn du1ee5ngu00a0Sacombank","inner_hint":"","incorrect_message":"","comment":"","nk_popup_title":"","nk_popup_content":"","options_update":"0","changed_option":null,"combination_hash":"2720174788","has_options":true,"base_modifier":"299000.000000","original_price":"299000.000000","modifiers_price":0,"discounts":"A":0,"P":0,"qty_content":<"1",2,3,4,5,6,7,8,9,10>,"detailed_params":"get_icon":true,"get_detailed":true,"get_additional":true,"get_options":true,"get_discounts":true,"get_features":false,"get_extra":false,"get_taxed_prices":true,"get_for_one_product":false,"detailed_params":true,"features_display_on":"C","nk_product_tags":<>}">