Quan and Peter are playing basketball.. What is Phong doing. (1)ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ LỚP NĂM 2020 - 2021 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN Bản quyền thuộc upload.123doc.net nghiêm cấm mọi hành vi chép mục đích thương mại. Read and match 1 Where are you from? A He can play the guitar What day is it today? B She made puppet What can he do? C I"m from Viet Nam What"s she doing? D It"s Sunday 5 What did Linda yesterday? E She is singing Complete the passage funny, America, classmate, English club This is my new .(1) His name is Peter He is from .(2) He can sing many Vietnamese songs In his leisure time, he goes to (3) He is (4) there Read and answer the question It is Friday today We are having a break We are doing exercise in the school playground Phong is jumping Linda and Mai are playing badminton Nam and Tom are skipping Quan and Peter are playing basketball We are having a lot of fun here 1 What day is it today? 2 What is Phong doing? 3 What are Nam and Tom doing? (2)5 What is Peter doing? Put the words in order in/ 4B/ Linda /Class/ is/ -2 Quan/ nationality/ What/ is/ ? -3 home/ I /at /yesterday/ was / -4 How/ have/ you/ today/ subjects/ do/ many/ ? -5 likes/ a /Phong / kite/ flying/ -ĐÁP ÁN Read and match 1 - C; - D; - A; - E; - B; Complete the passage 1 - classmate; - America; - English club; - funny; Read and answer the question 1 - It is Friday (3)3 - They are skipping 4 - She is playing badminton 5 - He is playing basketball Put the words in order - Linda is in class 4B 2 - What nationality is Quan? 3 - I was at home yesterday 4 - How many subjects you have today? 5 - Phong likes flying a kite Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp đây: Bài tập Tiếng Anh lớp theo Unit: Bài tập Tiếng Anh lớp nâng cao:

Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8