*

2 tháng Tám 2012 ... ****Bán dàn áo Attila lỗ đít bầu màu trắng mới 80%(gồm 4 món) 350k .... 50k tiền công-(có thể thâu lại dàn áo cũ)-Màu nào cũng đồng giá bán nha ae!...Nhận lên đời Attila đít thai thành ELIZABETH với VICTORIA hậu môn nhọn xem tiếp


HIỆN MÌNH BÁN CÁC LOẠI DÀN ÁO DÒNG ATTILA ELIZABETH,VICTORIA,SHARK,JOYRIDE,ATTILA PASSING... CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100% VỚI GIÁ SỈ ,CÓ ĐỦ CÁC MÀU CỦA HÃNG,GIÁ SỈ FULL BỘ:CALL 01212609929 HOÀNG475 LÊ ĐỨC THỌ,P16,GÒ VẤP,TPHCM1)ELIZABETH FI DÒNG phun XĂNG ĐIỆN TỬ:-DÀN ÁO MÀU GIÁ 2TR 570K (CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ 245K ( GỒM 2 CHỮ ATTILA + 2 CHỮ ELIZABETH + hình ảnh sản phẩm TRÒN +2 CHỮ EFI )-CÔNG THAY 150K

*
*
2) ELIZABETH THƯỜNG-DÀN ÁO MÀU GIÁ 2TR 370K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ 190K (GỒM 2 CHỮ ATTILA + 2 CHỮ ELIZABETH + hình ảnh TRÒN )-CÔNG THAY 150K
*
3) VICTORIA ĐĨA bay ( MẪU MỚI)-DÀN ÁO MÀU GIÁ 
1TR 160K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-DÀN NHỰA ĐEN GIÁ 1TR 460K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ 190K ( GỒM 2 CHỮ ATTILA + 2 CHỮ VICTORIA + biệu tượng công ty TRÒN )-CÔNG THAY 150K
*
4) VICTORIA ĐÍT NHỌN ( GÁC CHÂN BẤM)-DÀN ÁO MÀU GIÁ 
990K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-DÀN NHỰA ĐEN GIÁ 1TR 115K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ 190K( GỒM 2 CHỮ ATTILA + 2 CHỮ VICTORIA + biệu tượng công ty TRÒN )-CÔNG THAY 150K
*
5) ATTILA ĐÍT BẦU-DÀN ÁO MÀU GIÁ 
990K (CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%,CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-DÀN NHỰA ĐEN GIÁ 990K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100% CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ 150 ( GỒM 2 CHỮ ATTILA + hình ảnh sản phẩm CHIM ĐẠI BÀNG )-CÔNG THAY 150K
*
6) SHARK 125 -DÀN ÁO MÀU GIÁ 
2TR 590K ( CHÍNH HÃNG SYM MỚI 100%.CÓ ĐỦ CÁC MÀU)-BỘ TEM GIÁ135K-CÔNG THAY 150K
*
CALL 01212609929 HOÀNG475 LÊ ĐỨC THỌ,P16,GÒ VẤP,TPHCM