Đại Việt sử ký toàn thư(chữ Hán:大越史記全書),đôi khi điện thoại tư vấn tắt là Toàn thư , là bộ quốc sử viết bằng văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử dân tộc Việt phái nam từ thời đại thần thoại cổ xưa Kinh Dương vương vãi năm 2879 TCN cho năm 1675 đời vua Lê Gia Tông công ty Hậu Lê. Bộ sử này được khắc in toàn thể và gây ra lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hoà năm máy 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Nó là bộ bao gồm sử vn xưa nhất còn sống thọ nguyên vẹn mang đến ngày nay, vì nhiều đời sử quan lại trong Sử tiệm triều Hậu Lê biên soạn.
Bạn đang xem: Đại việt sử ký toàn thư trọn bộ

Bộ sử ban đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan làm việc trong Sử cửa hàng dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa vào sự chỉnh lý và bổ sung cập nhật hai cỗ quốc sử việt nam trước kia cùng với tên Đại Việt sử cam kết của Lê Văn Hưu với Phan Phu Tiên. Xong vào niên hiệu Hồng Đức lắp thêm 10 (1479), cỗ sử mới tất cả 15 quyển, đánh dấu lịch sử vn từ 1 thời điểm lịch sử một thời là năm 2879 TCN cho năm 1427 khi công ty Hậu Lê được ra đời và với tên Đại Việt sử ký toàn thư<2>. Sau đó, dù vẫn hoàn thành, Đại Việt sử cam kết toàn thư không được khắc in để ban hành rộng rãi nhưng mà tiếp tục được rất nhiều đời sử quan trong Quốc sử cửa hàng sửa đổi, bổ sung cập nhật và cải tiến và phát triển thêm. Khoảng niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một tổ văn quan, đứng đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, thay thế sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, mặt khác sai soạn tiếp lịch sử vẻ vang Việt Nam từ thời điểm năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ mang đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông nhà Hậu Lê<2>. Bộ sử của nhóm Phạm Công Trứ, có 23 quyển, được lấy khắc in để xuất bản nhưng các bước chưa xong, nên bỏ dở. Khoảng chừng niên hiệu chủ yếu Hòa đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một đội nhóm văn quan, mở màn là Tham tụng Lê Hy, liên tiếp khảo đính bộ sử của group Phạm Công Trứ, đồng thời biên soạn tiếp lịch sử Việt Nam từ thời điểm năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông mang lại năm 1675 đời vua Lê Gia Tông đơn vị Hậu Lê<2>. Bộ quốc sử này mang tên là Đại Việt sử ký toàn thư, theo như đúng tên nhưng sử gia Ngô Sĩ Liên cách đó gần hai rứa kỷ đang đặt cho bộ sử của ông, có 25 quyển, được xung khắc in tổng thể và xây dừng thành công vào khoảng thời gian Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hòa năm trang bị 18 đời vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697<2>.Sau lúc xuất bản, Đại Việt sử ký kết toàn thư liên tiếp được tái phiên bản bởi những hiệu in của cơ quan ban ngành và tư nhân, không chỉ ở nước ta mà dính trên khắp cụ giới, trong không ít thế kỷ sau.

Xem thêm: Những Cách Làm Con Ma Halloween Đẹp Độc Đáo Và Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Con Ma Halloween Từ Ly Giấy

Nửa vào cuối thế kỷ 20, ngơi nghỉ Việt Nam xuất hiện các bạn dạng dịch Đại Việt sử ký kết toàn thư ra chữ quốc ngữ, thông dụng nhất là phiên bản dịch dựa vào cơ sở bản in Nội những quan bản - hiện tại đang lưu duy trì tại tủ sách Viện Viễn Đông bác bỏ cổ sinh sống Paris, do Nhà xuất bản Khoa học xã hội xây đắp lần đầu năm mới 1993.Đại Việt sử cam kết toàn thư là bộ chính sử việt nam xưa duy nhất còn mãi mãi nguyên vẹn đến ngày nay, là di tích vô giá chỉ của văn hóa dân tộc Việt Nam, là kho tứ liệu đa dạng không những cần thiết cho ngành sử học tập mà còn làm ích cho nhiều ngành kỹ thuật xã hội khác nữa<3> cùng cũng là một trong những bộ sử có giá trị văn học. Các bộ quốc sử sau này của vn như Đại Việt sử cam kết tiền biên, Khâm định Việt sử Thông giám cưng cửng mục hầu như được biên soạn dựa trên cơ sở của Đại Việt sử ký kết toàn thư
*
*
Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên***