*
*
*
*
*
XE CÔN TAY


Bạn đang xem: Bảng giá xe honda 2022 mới nhất hôm nay tháng 2/2022 tại đại lý

Khối lượng bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bản thân113kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân111kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân172 kgDài x Rộng x Cao2.160 mm x 743 mm x 1.162 mmKhoảng cách trục bánh xe1.450 mmĐộ cao yên 805 mmKhoảng sáng gầm xe132 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân113 kgDài x Rộng x Cao1.844 mm x 680 mm x 1.130 mmKhoảng cách trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng gầm xe 120 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng cách trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 mm x 711 mm x 1.083 mmKhoảng cách trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng cách trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân98kgDài x Rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng cách trục bánh xe 1.217 mmĐộ cao yên 769 mmKhoảng sáng gầm xe 141 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân97kgDài x Rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng cách trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng gầm xe138 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân139kgDài x Rộng x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng cách trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng cách trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên 776 mmKhoảng sáng gầm xe 162 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kgKhoảng cách trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bản thân122kgDài x Rộng x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng cách trục bánh xe1.278 mmĐộ cao yên 795 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân139kgDài x Rộng x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng cách trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bản thân113kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân111kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng cách trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân172 kgDài x Rộng x Cao2.160 mm x 743 mm x 1.162 mmKhoảng cách trục bánh xe1.450 mmĐộ cao yên 805 mmKhoảng sáng gầm xe132 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng cách trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng cách trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên 776 mmKhoảng sáng gầm xe 162 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng cách trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kgKhoảng cách trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bản thân122kgDài x Rộng x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng cách trục bánh xe1.278 mmĐộ cao yên 795 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân113 kgDài x Rộng x Cao1.844 mm x 680 mm x 1.130 mmKhoảng cách trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng gầm xe 120 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên bản vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 mm x 711 mm x 1.083 mmKhoảng cách trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng cách trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân98kgDài x Rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng cách trục bánh xe 1.217 mmĐộ cao yên 769 mmKhoảng sáng gầm xe 141 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân97kgDài x Rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng cách trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng gầm xe138 mm Đặt hàng
Chương trình “Xuân Sang Vi Vu Honda – Nhận Quà Công Nghệ Đỉnh Cao” khi sắm xe tại Honda Phát Tiến


Xem thêm: Phiếu Chi Theo Thông Tư 200, 133 Và 107, Mẫu Phiếu Chi Theo Thông Tư 200, 133 Và 107

Chương trình “Sắm Winner X Ngay – Ưu Đãi Khủng Liền Tay” khi sắm xe tại Honda Phát Tiến 12/2021