*
*
*
*
*
XE CÔN TAY


Bạn đang xem: Bảng giá xe honda 2022 mới nhất hôm nay tháng 2/2022 tại đại lý

Khối lượng bạn dạng thân 96 kgDài x rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân116 kgDài x rộng lớn x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bản thân113kgDài x rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân111kgDài x rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân172 kgDài x rộng x Cao2.160 milimet x 743 mm x 1.162 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.450 mmĐộ cao lặng 805 mmKhoảng sáng gầm xe132 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x rộng lớn x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân134 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân130 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân130 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113 kgDài x rộng lớn x Cao1.844 milimet x 680 milimet x 1.130 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 120 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân 96 kgDài x rộng lớn x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên ổn 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x rộng lớn x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng sủa gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104 kg 105 kilogam (Thông số chuyên môn của phiên bạn dạng vành đúc)Dài x rộng lớn x Cao1.931 mm x 711 milimet x 1.083 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân102kgDài x rộng x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân98kgDài x rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe 1.217 mmĐộ cao lặng 769 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 141 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân97kgDài x rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng sủa gầm xe138 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân139kgDài x rộng x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng cách trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân145kgDài x rộng lớn x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng giải pháp trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng sủa gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x rộng lớn x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng cách trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng sủa gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân101,3 kgDài x rộng lớn x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao im 776 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 162 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104 kgKhoảng bí quyết trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân122kgDài x rộng lớn x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.278 mmĐộ cao lặng 795 mmKhoảng sáng gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân139kgDài x rộng lớn x Cao1.983 x 700 x 1.090 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.312 mmĐộ cao yên788 mmKhoảng sáng sủa gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân 96 kgDài x rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao lặng 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân116 kgDài x rộng lớn x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng sủa gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113kgDài x rộng lớn x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân111kgDài x rộng lớn x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân172 kgDài x rộng x Cao2.160 milimet x 743 mm x 1.162 mmKhoảng cách trục bánh xe1.450 mmĐộ cao yên 805 mmKhoảng sáng gầm xe132 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân145kgDài x rộng lớn x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng giải pháp trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng cách trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân125 kgDài x rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng sủa gầm xe139mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân134 kgDài x rộng lớn x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Trọng lượng109kgDài x rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân101,3 kgDài x rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao lặng 776 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 162 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân104 kgKhoảng biện pháp trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất về tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bản thân122kgDài x rộng lớn x Cao2.019 x 727 x 1.104 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.278 mmĐộ cao lặng 795 mmKhoảng sáng sủa gầm xe151 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân113 kgDài x rộng lớn x Cao1.844 mm x 680 milimet x 1.130 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 120 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104 kg 105 kg (Thông số kỹ thuật của phiên phiên bản vành đúc)Dài x rộng lớn x Cao1.931 milimet x 711 mm x 1.083 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng gầm xe133 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thân 96 kgDài x rộng lớn x Cao1.863 milimet x 686 mm x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao im 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân102kgDài x rộng lớn x Cao1.919mm x 709mm x 1.080mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân98kgDài x rộng x Cao 1.920 x 702 x 1.075 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe 1.217 mmĐộ cao yên ổn 769 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân97kgDài x rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng sủa gầm xe138 milimet Đặt hàng
Chương trình “Xuân lịch sự Vi Vu Honda – nhận Quà công nghệ Đỉnh Cao” khi sắm xe trên Honda phân phát Tiến


Xem thêm: Phiếu Chi Theo Thông Tư 200, 133 Và 107, Mẫu Phiếu Chi Theo Thông Tư 200, 133 Và 107

Chương trình “Sắm Winner X ngay – Ưu Đãi béo Liền Tay” khi mua xe trên Honda phát Tiến 12/2021