Cóc kiện Trời(Sự tích con Cóc là cậu ông Trời)là chuyện cổ tích đề cao tinh thần đoàn kết và giải thích hiện tượng thiên nhiên mỗi khi cóc nghiến răng thì trời chuẩn bị mưa.

Bạn đang xem: Cóc kiện trời


*
Cóc kiện trời

Nội dung câu truyện

Ngày xưa, có năm trời làm khô hạn, cây cỏ chết khô, súc vật khát lả người. Thấy nguy, Cóc quyết định lên kiện Trời. Trên đường đi, Cóc gặp Gấu, Cua, Gà, Chó, Cọp, Ong. Biết Cóc đi kiện Trời, cả nhọn nhất quyết xin theo.

Đến cửa Thiên đình<1>, Cóc sắp xếp:

– Anh Cua vào chum nước. Anh Ong núp sau cánh cửa. Còn anh Gà, anh Chó, anh Gấu, anh Cop ra phía sau chờ đấy.

Sắp đặt xong, Có leo lên chiếc trống lớn đánh ba hồi.

Tiếng trống vang động Thiên cung<2>, đến tai Ngọc Hoàng còn đang chú ý gỡ thế cờ bí. Ngọc Hoàng<3>bực bội sai Thiên lôi ra xem. Ra cửa Thiên đình, nhác trông chỉ thấy một chú Cóc xấu xí ngồi chễm chệ trên trống, Thiên Lôi vội vào tâu báo Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng giận lắm, liền sai thần Rết đem quân ra hun chết Cóc. Đàn rết vừa oằn oài bò ra khỏi cửa thì Cóc đã quát Gà xông ra mổ chết.

Ngọc Hoàng lại sai Cáo ra cắn Gà. Cáo vừa ra liền bị Chó và Gấu xông lại quật tan xác.

Giận quá, Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi<4>vác lưỡi tầm sét<5>sáng lòe, nhưng chưa kịp trở tay thì đàn ong ở sau cửa đã bay đến đốt túi bụi. Thiên Lôi vội nhảy vào chum nước tránh Ong thì bị Cua giơ càng ra kẹp. Hốt hoảng, Thiên Lôi lại nhảy bổ ra, cả bầy Gấu, Cọp, Chó đều xông lên xé xác. Thiên Lôi vội cắp lưỡi tầm sét chạy mất.

Ngọc Hoàng bí thế phải mời Cóc vào giảng hòa. Cóc trình bày tình cảnh thiếu nước thê thảm ở trần gian. Ngọc Hoàng phải chịu cho Rồng phun nước, tưới khắp nơi, lại phải hứa với Cóc: hễ khi nào dưới trần hạn hán, Cóc cứ nghiến răng nhắc Trời.

Cóc đắc thắng kéo quân về. Dưới trần nước chảy lênh láng, cây cối lại xanh tươi, muôn loài sống lại, vui mừng chào đón đoàn quân đã anh dũng chiến thắng Ngọc Hoàng – vị chúa tể của muôn loài.

Từ sau đó về sau, hễ Cóc nghiến răng là trời sắp mưa. Vì thế, trong dân gian có câu hát:

Con Cóc là cậu ông TrờiHễ ai đánh Cóc thì Trời đánh cho.

Chú thích trong truyện Cóc kiện trời (Sự tích con Cóc là cậu ông Trời)

<1> Thiên đình :Triều đình ở trên trời (theo quan niệm của người xưa).

<2> Thiên cung : cung điện ở trên trời.

<3> Ngọc Hoàng : tức vua ở trên trời, cũng là một cách khác để chỉ trời.

<4> Thiên lôi : vị thần làm ra sấm sét.

<5> Lưỡi tầm sét : vũ khí của Thiên Lôi, dùng để tạo ra sấm sét.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Mẫu Bánh Sinh Nhật Quyển Lịch, Bánh Kem Hình Cuốn Lịch Thú Vị

Khát vọng chinh phục tự nhiên trong truyện Cóc kiện Trời

Cóc kiện Trờilà một câu chuyệncổ tích Việt Nam,giải thích hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống mỗi khi cóc nghiến răng thì trời sắp mưa và nói lên khát vọng chinh phục, chiến thắng thiên nhiên của con người cổ đại.