Tình hình là anh bạn e nó sắp sở hữu 1 em attila đời thập cổ lai hi. Nó nhờ vào e xem xe hộ =.= xe cộ số thì em còn biết chứ ga thì chịu =.= đặc biệt là mấy bé la già này