Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn: ............................................Theo trang bị tự từ khủng đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Chuyên đề toán lớp 1

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: ............................................Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: ............................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn: ..................................................

- Theo đồ vật tự từ phệ đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: .......................................................................

Từ béo đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tìm số mập nhất, bé xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số mập nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số béo nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: các phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán bao gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính ưng ý hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp hợp.

a) Có:12 loại kẹo

Có tất cả: .... Dòng kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 nhỏ lợn

Còn lại: ..... Nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính ưa thích hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ..... Cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải việc theo nắm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 dòng kẹo

Rơi mất: 8 chiếc kẹo

Còn lại ….. Dòng kẹo?

Bài 7.

Thùng lắp thêm nhất: đôi mươi gói bánh

Thùng lắp thêm hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam còn sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng vừa lòng phiếu bài bác tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số bự nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay thức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thời sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan gồm 2 cái cây viết chì, mẹ mua thêm vào cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 gồm …. Chục cùng …. đối kháng vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số 17 tất cả …. Chục và …. đối kháng vị.

Số 9 tất cả …. Chục và …. Solo vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp các số sẽ cho

a, Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng mang số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số phải tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà có mấy loại chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thời trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình mẫu vẽ bên bao gồm mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam gồm 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính ham mê hợp:

*

Bài 4:Tìm một vài biết rằng đem 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

Xem thêm: Các Gói Cước Đăng Ký Gọi Ngoại Mạng Mobi Mới Nhất 2021, Danh Sách Các Gói Cước Gọi Ngoại Mạng Mobifone

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp để điền vào vị trí chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: công dụng của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Không chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 7 cm, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp dài từng nào xăng - ti - mét?